Instytut Nauki o Materiałach

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.

O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia. 

Na realizację grantów w roku akademickim 2017/2018 przewidziano łącznie 150 tys. zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Dnia 25 maja 2017 r. w siedzibie Instytutu Nauki o Materiałach w Chorzowie podpisano aneks do umowy z dnia 19 maja 2015 r. o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych w Instytucie Nauki o Materiałach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – dr. hab. Zbigniewem Stokłosą a I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie reprezentowanym przez Dyrektora Liceum – mgr Irenę Radomską. 

Współpraca pomiędzy jednostkami będzie  miała na celu umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu. W ramach umowy prowadzone będą, miedzy innymi, wybrane wykłady na terenie Liceum oraz zajęcia akademickie (wykłady, warsztaty) dla uczniów na terenie Instytutu Nauki o Materiałach.


W dniu 13.05.2017 roku w laboratoriach Instytutu Nauki o Materiałach w ramach projektu edukacyjnego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej z Domaszowic.

Podczas zajęć "Zabawa z optyką", prowadzonych przez Panią dr hab. Małgorzatę Karolus, uczniowie miedzy innymi, poznali zasadę powstawania tęczy i "bawiąc się"  promieniami światła przechodzącego przez rożne soczewki, zobaczyli po co nosimy okulary. Na koniec, mogli pobawić się w astronomów obserwując prezentacje nocnego nieba.

W części drugiej - "Kolorowa chemia" - uczniowie odkrywali świat barw przeprowadzając eksperymenty pod opieką Pań mgr inż. Jagody Barczyk oraz mgr inż. Izabeli Matuły. Młodzi adepci nauki wykazywali ogromne zaangażowanie i bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych eksperymentach. Wnioskując w oparciu o stan zabrudzenia laboratorium w końcowym etapie warsztatów wizyta zakończyła się sukcesem.

10 maja 2017 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskało 27 osób, w tym 2 studentów I roku studiów II stopnia na Inżynierii Biomedycznej - Pani Sylwia Stiler oraz Pan Mariusz Mazgaj.

Gratulujemy!!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.