Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):

 

 • Autor/ -rzy: M.Zubko, J.Kusz, A.Prodan, K.Prusik, J.C.Bennett
  Tytuł publikacji: Precession Electron Diffraction studies of the phase transition in the (NbSe4)3I
  Tytuł czasopisma: Acta Crystallographica Section A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): A70
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: c375-375
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 50 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Prodan, H.van Midden, E.Zupanic, R.Zitko, J.Kusz, M.Zubko, J.Bennett
  Tytuł publikacji: Crystallographic Aspects of the CDW Instabilities in NbSe3
  Tytuł czasopisma: Acta Crystallographica Section A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): A70
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: c1608-1608
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 50 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Kania, A.Niewiadomski, S Miga, I.Jankowska-Sumara, M.Pawlik, Z.Ujma, J.Koperski, J.Suchanicz
  Tytuł publikacji: Silver deficiency and excess effects on quality, dielectric properties and phase transitions of AgNbO3 ceramics
  Tytuł czasopisma: Journal Of The European Ceramic Society
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 34
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 7
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1761-1770
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 50 pkt.
 • Autor/ -rzy:  S.Svirskas, M.Ivanov, S.Bagdzevicius, J.Macutkevic, A.Brilingas, J.Banys, J.Dec, S.Miga, M.Dunce, E.Birks, M.Antonova, A.Sternberg
  Tytuł publikacji: Dielectric properties of 0.4Na0.5Bi0.5TiO3–(0.6-x)SrTiO3–xPbTiO3 solid solutions
  Tytuł czasopisma: Acta Materialia
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 64
  Numer (np. nr/no./z./iss.):   -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 123–132
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 45 pkt.
 • Autor/-rzy: F.Le Goupil, A.-K.Axelsson, L.J.Lawrence, J.Dunne, M.Valant, G.Manos, T.Lukasiewicz, J.Dec, A. Berenov, N. McN.Alford  
  Tytuł publikacji: Anisotropy of the Electrocaloric Effect in Lead-Free Relaxor Ferroelectrics
  Tytuł czasopisma: Advanced Energy Materials
  Tom: 4
  Nr:  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1301688/1-6
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 45 pkt.
 • Autor/-rzy: P.Ondrejkovic, M.Kempa, J.Kulda, B.Frick, M.Appel, J.Combet, J.Dec, T.Lukasiewicz, J.Hlinka
  Tytuł publikacji: Dynamics of Nanoscale Polarization Fluctuation ina Uniaxial Relaxor
  Tytuł czasopisma:  Physical Review Letters
  Tom(np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 113
  Nr(np. nr/no./z./iss.):   -
  Rok wydania:  2014
  Zajęte strony: 167601/1-5
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 45 pkt.
 • Autor/-rzy: F.Le Goupil, A.-K.Axelsson, M.Valant, T.Lukasiewicz, J.Dec, A.Berenov, N.McN.Alford          
  Tytuł publikacji: Effect of Ce Doping on the Electrocaloric Effect of SrxBa1-xNb2O6 Single Crystals
  Tytuł czasopisma: Physical Review Letters
  Tom(np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 104
  Nr(np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 222911/1-4
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 45 pkt.
 • Autor/-rzy: J.Hlinka, T.Ostapchuk, E.Buixaderas, C.Kadlec, P.Kuzel, I.Gregora, J.Kroupa, M.Savinov, A.Klic, J.Drahokoupil, I.Etxebarria, J.Dec
  Tytuł publikacji: Multiple Soft-Mode Vibrations of Lead Zirconate
  Tytuł czasopisma: Physical Review Letters
  Tom(np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 112
  Nr(np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 197601/1-5
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 45
 • Autor/ -rzy: W. Kleemann, S. Miga, ZK. Xu,SG. Lu, J.Dec
  Tytuł publikacji: Non-linear permittivity study of the crossover from ferroelectric to relaxor and cluster glass in BaTi1-xSnxO3  (x=0.175-0.30)
  Tytuł czasopisma: Applied Physics Letters
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 104
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 18
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 182910-1-4
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 40 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Korzec, P.Bartczak, A.Niemczyk, J.Szade,  M.Kapkowski, P.Zenderowska, K.Balin, J.Lelątko, J.Polanski
  Tytuł publikacji: Bimetallic nano-Pd/PdO/Cu system as a highly effective catalyst for the Sonogashira reaction
  Tytuł czasopisma: Journal of Catalysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 313
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1–8
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów:  40 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Kapkowski, P.Bartczak, M.Korzec, R.Sitko, J.Szade, K.Balin, J.Lelątko, J.Polanski
  Tytuł publikacji: SiO2-, Cu-, and Ni- supported Au nanoparticles for selective glicerol oxidation in the liquid phase
  Tytuł czasopisma: Journal of Catalysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 319
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 110-118
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 40 pkt.
 • Autorzy: B.Szpikowska-Sroka, L.Żur, R.Czoik, T.Goryczka, M.Żądło, W.A.Pisarski
  Tytuł publikacji: Ultraviolet-to-visible downconversion luminescence in solgel oxyfluoride glass ceramics containing Eu3+:GdF3 nanocrystals
  Tytuł czasopisma: Optics Letters
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 39
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 3181-3184
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 40 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Tarnacka, T.Flak, M.Dulski, S.Pawlus, K.Adrjanowicz, A.Swinarew, K.Kaminski, M.Paluch
  Tytuł publikacji: High Pressure Polymerization of Glycidol. Kinetics Studies
  Tytuł czasopisma: Polymer
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 55
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 8
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1984–1990
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 40 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Odrozek, K.Maresz, A.Koreniuk, K.Prusik, J.Mrowiec-Białoń
  Tytuł publikacji: Amine-stabilized small gold nanoparticles supported on AlSBA-15 as effective catalysts for aerobic glucose oxidation
  Tytuł czasopisma: Applied Catalysis A: General
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 475
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 203-210
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew
  Tytuł publikacji: Characterization of a Double Metal Cyanide (DMC)-Type Catalyst in the Polyoxypropylation Process: Effects of Catalyst Concentration
  Tytuł czasopisma: Industrial & Engineering Chemistry Research
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 53
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 16
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 6636–6646
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autorzy: W.A.Pisarski, L.Żur, T.Goryczka, M.Sołtys, J.Pisarska
  Tytuł publikacji: Structure and spectroscopy of rare earth –Doped lead phosphate glasses
  Tytuł czasopisma: Journal of Alloys and Compounds
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 587
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -         
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 90-98
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Ziewiec, A.Błachowski, K.Ruebenbauer,  A.Ziewiec, K.Prusik, J.Latuch, M.Zięba, K.Bryła
  Tytuł publikacji: Microstructure of the Ni–Fe–Cu–P melt-spun ribbons produced from the single-chamber and from the double-chamber crucible
  Tytuł czasopisma: Journal of Alloys and Compounds
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 615
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 29-34
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/ -rzy: J.Herian, K.Aniołek, M.Cieśla, G.Skotnicki
  Tytuł publikacji: Shaping the structure during rolling and isothermal annealing, and its influence on the mechanical characteristics of high-carbon steel
  Tytuł czasopisma: Materials Science and Engineering A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  -
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 608
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 149–154
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/ -rzy: M. Nowak, A. Nawrot, P. Szperlich, M. Jesionek, M. Kępińska, A. Starczewska, K. Mistewicz, D. Stróż, J. Szala, T. Rzychoń, E. Talik, R. Wrzalik
  Tytuł publikacji: Fabrication and characterization of SbSI gel of humidity sensors
  Tytuł czasopisma: Sensors and Actuators A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): -
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 210
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 119-130
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/-rzy: K.Suzuki, K.Matsumoto, J.Dec, T.Łukasiewicz, W.Kleemann, S.Kojima
  Tytuł publikacji: Slowing Down of Uniaxial Ferroelectric Ca0.28Ba0.72Nb2O6 Crystals with Tungsten Bronze Structure
  Tytuł czasopisma: Physical Review B
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 90
  Nr(np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 064110/1-4
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 35 pkt.
 • Autor/ -rzy: W.Bogdanowicz, R.Albrecht, J.Sieniawski, K.Kubiak
  Tytuł publikacji: The subgrain structure in turbine blade roots of CMSX-4 superalloy
  Tytuł czasopisma: Journal of Crystal Growth
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 401
  Numer (np. nr/no./z./iss.):   -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 418-422
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 30 pkt.
 • Autor/ -rzy:  R.Paszkowski, K.Wokulska, J.Dec, T.Łukasiewicz
  Tytuł publikacji: Precise lattice parameter measurements of Sr0.72Ba0.25Nb2O5.97
  Tytuł czasopisma: Journal of Crystal Growth
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 401
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 327-329
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 30 pkt.
 • Autor/ -rzy: B.Burnat, G.Dercz, T.Blaszczyk
  Tytuł publikacji: Structural analysis and corrosion studies on an ISO 5832-9 biomedical alloy with TiO2 sol-gel layers
  Tytuł czasopisma: Journal of Materials Science-Materials in Medicine
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 25
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 3
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 623-634
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 30 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Kuśnierz, Z.Lekston, D.Zhavoronkov, S.Mrowiec, P.Lamp
  Tytuł publikacji: A nickel-titanium memory-shape device for gastrojejuostomy: Comparison of the Compression Anastomosis Clip and a Hand-Sewn Anastomosis
  Tytuł czasopisma: Journal of Surgical Research   
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 187
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 94-100
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 30 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Kazek-Kesik, G. Dercz, I.Kalemba, K.Suchanek, AI.Kukharenko, DM.Korotin, J.Michalska, A.Krzakala, J.Piotrowski, EZ.Kurmaev, S.Cholakh, W.Simka
  Tytuł publikacji: Surface characterisation of Ti-15Mo alloy modified by a PEO process in various suspensions
  Tytuł czasopisma: Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):39
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 259-272
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 30 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Kazek-Kesik, G.Dercz, I.Kalemba, J.Michalska, J.Piotrowski, W.Simka
  Tytuł publikacji: Surface treatment of a Ti6Al7Nb alloy by plasma electrolytic oxidation in a TCP suspension
  Tytuł czasopisma: Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 14
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 4
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 671-681
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Krzakala,  J.Mlynski, G.Dercz, J.Michalska A. Maciej, L.Nieuzyla, W.Simka
  Tytuł publikacji: Modification of Ti-6Al-4V alloy surface by EPD-PEO process in ZrSiO4 suspension
  Tytuł czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 59
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 199-204
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: J A.Bhattacharjee, H.Mandal, M.Roy, J.Kusz, M.Zubko
  Tytuł publikacji: Magnetic particulate matters in the ashes of few commonly used Indian cigarettes
  Tytuł czasopisma: Environmental Monitoring and Assessment      
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 186
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 7399-7411
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Lenartowicz, B.Swinarew, A.Swinarew, G.Rymarz
  Tytuł publikacji: The Evaluation of Long-Term Aged PVC
  Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 19
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 7
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 611-624
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Kupka, K.Stępień, K.Nowak
  Tytuł publikacji: Studies on hydrogen diffusivity in iron aluminides using The Devanathan-Stachurski method
  Tytuł czasopisma: Journal of Physics and Chemistry of Solids
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 75
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 344-350
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Sowa, A.Kazek-Kesik, A.Krzakala, R.P.Socha, G.Dercz, J.Michalska, W.Simka
  Tytuł publikacji: Modification of niobium surfaces using plasma electrolytic oxidation in silicate solutions
  Tytuł czasopisma: Journal of Solid State Electrochemistry
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 18
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 11
  Rok wydania: 2014                          
  Zajęte strony: 3129-3142
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: J.Korzekwa, W.Skoneczny, G.Dercz, M.Bara
  Tytuł publikacji: Wear Mechanism of Al2O3/WS2 With PEEK/BG Plastic
  Tytuł czasopisma: Journal Of Tribology-Transactions Of The Asme
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 136
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 011601-1- 011601-7
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: T.Kuminek, K.Aniołek
  Tytuł publikacji: Methodology and verification of calculations for contact stresses in a wheel–rail system
  Tytuł czasopisma: Vehicle System Dynamics
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 52
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 111–124
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 25 pkt.
 • Autor/ -rzy: Z.Lekston, M.Zubko, K.Prusik, D.Stróż
  Tytuł publikacji: Microstructure, Phase Transformations, and Properties of Hot-Extruded Ni-Rich NiTi Shape Memory Alloy
  Tytuł czasopisma: Journal of Materials Engineering and Performance       
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 23
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 2362–2367
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: T.Goryczka, B.Szaraniec
  Tytuł publikacji: Characterization of polylactide layer deposited on Ni-Ti shape memory alloy
  Tytuł czasopisma: Journal of Materials Engineering and Performance
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 23
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 7
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 2682-2686
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: L.Żur, M.Sołtys, T.Goryczka, J.Pisarska, W.A.Pisarski
  Tytuł publikacji: Influence of PbF2 concentration on thermal, structural and spectroscopic properties of Eu3+-doped lead phosphate glasses
  Tytuł czasopisma: Journal of Molecular Structure
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 1075
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 605-608
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: T.Kvačkaj, A.Kováčová, R.Kočiško, J. Dutkiewicz, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.Kansy
  Tytuł publikacji: Relation between microstructural features and mechanical properties in oxygen free high conductivity cooper after Equal-Channel Angular Pressing
  Tytuł czasopisma: Kovove materiály - Metallic materials
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 52
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 337-344
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: J.Suchanicz, I.Faszczowy, D.Sitko, J.Kusz, M.Zubko, P.Jelen, M.Antonova, A.Sternberg, W.Hofmeister
  Tytuł publikacji: Structural, thermal, dielectric and ferroelectric properties of Na0.5K0.5NbO3 and Na0.5K0.5NbO3+0.5mol%MnO2 ceramics
  Tytuł czasopisma: Phase Transitions
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  87
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 992–1001
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/-rzy:T.Ostapchuk, C.Kadlec, P.Kuzel, J.Kroupa, V.Zelezny, J.Hlinka, J.Petzelt, J.Dec          
  Tytuł publikacji: Anizotropic Dielectric Response of Lead Zirconate Crystals in the Terahertz and Infrared Range at low Temperature
  Tytuł czasopisma: Phase Transitions
  Tom: 87
  Nr:  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1129-1137
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Wykpis, B.Bierska-Piech, J.Kubisztal
  Tytuł publikacji: Electrodeposition of Zn-Mn coatings from a sulphatebath in the presence of complexing additives
  Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 46
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 10-11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 740-746
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Wykpis
  Tytuł publikacji: Influence of Co2+ ions concentration in a galvanic bath on properties of electrolytic Zn-Ni-Co coatings
  Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 46
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 10-11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 746–749
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: J.Panek, J.Kubisztal, B.Bierska-Piech
  Tytuł publikacji: Ni50Mo40Ti10 alloy prepared by mechanical alloying as electroactive material for hydrogen evolution reaction
  Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 46
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 10-11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 716-720
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Szklarska, G.Dercz, W.Simka, B Łosiewicz
  Tytuł publikacji: A.c. impedance study on the interfacial properties of passivated Ti13Zr13Nb alloy in physiological saline solution
  Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 46
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 10-11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 698-701
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Karolus
  Tytuł publikacji: Structural Studies on Si-N Gradient Thin Layers by Grazing Incidence X-ray Diffraction (GIXD)
  Tytuł czasopisma: Surface and Interface Analysis
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 46
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 10-11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1068-1070
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy:  P.Holak, M.Jalynski, Z.Adamiak, Z.Lekston, H.Morawiec,  I.Otrocka-Domagala, P.Przyborowska, K.Pazdzior
  Tytuł publikacji: The use of shape memory NiTi alloy clips in small bowel anastomosis in pigs
  Tytuł czasopisma: Veterinarni Medicina
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 59
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 3
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 124-128
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 20 pkt.
 • Autor/ -rzy: E.Maciążek, J.Panek, M.Kubisztal, M.Karolus, T.Groń, H.Duda
  Tytuł publikacji: Synthesis and magnetic properties of CuCr1.65Se4 nanoparticles
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 5
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1137-1139
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: M. Jesionek, M. Nowak, P. Szperlich, M. Kępińska, K. Mistewicz, B. Toroń, D. Stróż, J. Szala, T. Rzychoń
  Tytuł publikacji: Properties of Sonochemically Prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 5
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1107-1109
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Szklarska, G.Dercz, W.Simka, K.Dudek, O.Starczewska,  M.Łężniak, B.Łosiewicz
  Tytuł publikacji: Alginate Biopolymer Coatings Obtained by Electrophoretic Deposition on Ti15Mo Alloy
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 125
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 4
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 919-923
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: A.Smołka, K.Rodak, G.Dercz, W.Simka, K.Dudek, B.Łosiewicz
  Tytuł publikacji: Electrochemical formation of  self-organized nanotubular oxide layers on Ti13Zr13Nb alloy for biomedical applications
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 125
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 4
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 932-935
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Surowiec, W.Bogdanowicz, J.Krawczyk, M.Sozańska
  Tytuł publikacji: Surface Decoration of Al-Cu-Fe and Al-Cu-Co Single Quasicrystals
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 2
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 597-598
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Surowiec, W.Bogdanowicz, M.Sozańska
  Tytuł publikacji:  Evolution of the β Phase Flux Dissolution during  Quasicrystal Formation
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 2
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 594-596
  Język publikacji:  angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy:  J.Krawczyk
  Tytuł publikacji: Development of composites with icosahedral phase in Al-Cu-Fe quasicrystalline alloys obtained by the Bridgman method
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 2
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 501-504
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Ociepka, A.Bajorek, A.Chrobak, G.Chelkowska, K.Prusik
  Tytuł publikacji: Magnetic Properties of Tb(Ni1-xFex)(3) (x=0.2, 0.6) Crystalline Compounds and Powders
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 180-181
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/ -rzy:  M.Mazurek, D.Oleszak, T.Pikula, M.Karolus, E.Jartych  
  Tytuł publikacji: Strukture and MÖssbauer spectroscopy studies of multiferroic mechanically activated aurivillius compounds
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 126
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 4
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 975-978
  Język publikacji: angielski          
  Liczba punktów: 15 pkt.
 • Autor/-rzy: A. Chrobak, G. Ziolkowski, G.Haneczok
  Tytuł publikacji: Influence of cooling rate on magnetic properties of (Fe80Nb6B14)(1-x)Tbx type of bulk nanocrystalline alloys
  Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A
  Tom: 126
  Nr:  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 178-179
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 15 pkt.

 

W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):

 

 • Autor/ -rzy: J.Herian, K.Aniołek
  Tytuł publikacji: Production methods of thin, narrow and profiled steel strips
  Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 212
  Numer (np. nr/no./z./iss.):   -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  53-58
  Język publikacji:  angielski
  Liczba punktów: 10 pkt.
 • Autor/ -rzy: Z.Lekston, M.Zubko, T.Goryczka, J.Lelątko, D.Stróż, K.Prusik
  Tytuł publikacji: Phase Transformations and Texture in a Hot Extruded NiTi Shape Memory Alloy Intended For Medical Applications
  Tytuł czasopisma: Engineering of Biomaterials/Inżynieria Biomateriałów
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): XVII
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 128-129
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 32-35
  Język publikacji: polski / angielski
  Liczba punktów: 7 pkt.
 • Autor/ -rzy:  Z.Lekston, T.Wierzchoń, J.Lelątko, D.Stróż, J.Cieplak,  J.Dybich
  Tytuł publikacji: Surface Modification of NiTi Shape Memory Bone Staples by Low-Temperature Glow Discharge Oxidation and Nitriding
  Tytuł czasopisma:  Engineering of Biomaterials/Inżynieria Biomateriałów
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  XVII
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 128-129
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  57-60
  Język publikacji:  polski / angielski
  Liczba punktów:  7 pkt.
 • Autor/ -rzy: M.Mierzwa, K.Aniołek, M.Kupka
  Tytuł publikacji:  Modyfikacja powierzchni stopu Ti-6Al-7Nb w procesie utleniania izotermicznego
  Tytuł czasopisma:  Rudy i metale nieżelazne
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  -
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 6
  Rok wydania:  2014
  Zajęte strony:  279-283
  Język publikacji:  polski
  Liczba punktów:  7 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Aniołek, J.Herian, M.Cieśla
  Tytuł publikacji: Influence of hot rolling and isothermal annealing on microstructure and mechanical properties of high carbon steel
  Tytuł czasopisma: Inżynieria Materiałowa
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  -
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 2
  Rok wydania:  2014
  Zajęte strony:  72-74
  Język publikacji: polski
  Liczba punktów:  7 pkt.
 • Autor/ -rzy: K.Ziewiec, K.Prusik, M.Różycka
  Tytuł publikacji: Amorphization and liquid state separation Cu in Ni Fe P  alloys
  Tytuł czasopisma: Metallurgy and Foundry Engineering
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 40
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 45-54
  Język publikacji: angielski
  Liczba punktów: 7 pkt.
 • Autor:  K.Wykpis, J.Niedbała, J.Kubisztal, B.Bierska-Piech
  Tytuł: Otrzymywanie elektrolitycznych powłok Zn-Mn w obecności  związków  kompleksujących
  Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 59
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 11
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 533-536
  Język publikacji:  polski
  Liczba punktów: 7 pkt.
 • Autor/ -rzy: A. Barylski, J. Maszybrocka
  Tytuł publikacji: Wpływ wzrostu gęstości usieciowania na właściwości mechaniczne i tribologiczne polimeru GUR 1050 dla endoprotezoplastyki kształtowanego przez napromieniowanie i odkształcenie plastyczne
  Tytuł czasopisma: Tribologia
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  2
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  9-17
  Język publikacji: polski
  Liczba punktów:  7 pkt.
 • Autor/ -rzy:  K.Aniołek, M.Kupka, G.Dercz
  Tytuł publikacji:  Modyfikacja powierzchni tytanu w procesie utleniania izotermicznego
  Tytuł czasopisma: Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  -
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  8
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  15-17
  Język publikacji: polski
  Liczba punktów:  6
 • Autor/ -rzy:  K.Aniołek, J.Herian,M Cieśla
  Tytuł publikacji: Odporność na zużycie ścierne, kruche pękanie i zmęczenie stali wysokowęglowej otrzymanej w różnych procesach
  Tytuł czasopisma: Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.):  -
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  1
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  11-14
  Język publikacji: polski
  Liczba punktów: 6 pkt.
 • Autor/ -rzy:  B.Swinarew, A.S.Swinarew
  Tytuł publikacji: MALDI – metoda do zastosowań w analizie strukturalnej polimerów MALDI – method for use in structural analysis of polymers
  Tytuł czasopisma: Wiadomości chemiczne
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 68
  Numer (np. nr/no./z./iss.): ISSN 043-5104
  Rok wydania:  2014
  Zajęte strony: 7-8
  Język publikacji: polski
  Liczba punktów: 5pkt.
 • Autor/ -rzy: B.Młocek
  Tytuł publikacji: Modelowanie efektu supersprężystości metodą elementów skończonych
  Tytuł czasopisma: Modelowanie Inżynierskie
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 21
  Numer (np. nr/no./z./iss.): 52
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 132-140
  Język publikacji:  polski
  Liczba punktów:  4 pkt.

 

W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 

 • Autor/-rzy: O.V.Malyshkina, V.S.Lisitsin, J.Dec, T.Łukasiewicz
  Tytuł publikacji: Piroelektritcheskie i Dielektritcheskie Svojstva Monokristałłov Niobata Kalcia-Baria
  Tytuł czasopisma: Fizika Tverd. Tela
  Tom: 56
  Nr:  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  1770-1773
  Język publikacji:  rosyjski
  Liczba punktów:  0 pkt.
 • Autor/-rzy: V.Ya.Shur, V.A. Shikhova, P.S. Zelenovskiy, D.V.Pelegov, L.I.Ivleva, J.Dec          
  Tytuł publikacji: Formation of Self-assembled Nanodomain Structures in Single Crystals of Uniaxial Ferroelectrics Lithium Niobate, Lithium Tantalate and Strontium-Barium Niobate
  Tytuł czasopisma:  J. Adv. Dielectrics
  Tom:   4
  Nr:    -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony: 1450006/1-8
  Język publikacji:  angielski
  Liczba punktów:  0 pkt.

 

W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science:

 

 • Autor/ -rzy:  M.Sołtys, J.Pisarska, L.Żur, T.Goryczka, W.A.Pisarski
  Tytuł publikacji:  Influence of M2O3 (M = Al, Ga) glass modifiers on structure, thermal and spectroscopic properties of rare earth ions in lead phosphate based systems
  Tytuł czasopisma:  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 9228
  Numer (np. nr/no./z./iss.):  -
  Rok wydania: 2014
  Zajęte strony:  92280A
  Język publikacji:  angielski
  Liczba punktów:  0 pkt.

INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.