Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 

 1.  

Autor/ -rzy:A. Chrobak, G. Ziółkowski, N. Randrianantoandro, J. Klimontko, D. Chrobak, K. Prusik, J. Rak

Tytuł publikacji: Ultra-high coercivity of (Fe86-xNbxB14)0.88Tb0.12 bulk nanocrystalline magnets

Tytuł czasopisma: Acta Materialia

Tom: 98

Numer: -                    

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  318–326

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1359-6454

DOI: doi:10.1016/j.actamat.2015.07.056

Liczba punktów: 45

 

 1.  

Autor/ -rzy:  A. Kania, S. Miga

Tytuł publikacji: Low-Temperature Phase Transition in AgNbO3

Tytuł czasopisma: Journal Of The American Ceramic Society

Tom: 98

Numer: 3

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 1040-1041

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0002-7820

DOI: 10.1111/jace.13244

Ilość punktów: 45

 

 1.  

Autor/ -rzy: S.Gorfman, H.Choe, V.V.Shvartsman, M.Ziolkowski, M.Vogt, J.Strempfer, T.Łukasiewicz, U.Pietsch, J.Dec

Tytuł publikacji: Time-Resolved X-Ray Diffraction Reveals the Hidden Mechanism of High Piezoelectric Activity in a Uniaxial Ferroelectric

Tytuł czasopisma: Physical Review Letters

Tom: 114

Numer: -                    

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  097601/1-5

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0031-9007

DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.097601

Liczba punktów: 45

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T.  Goryczka, W.A. Pisarski

Tytuł publikacji: Technological aspects for Tb3+-doped luminescent sol-gel nanomaterials

Tytuł czasopisma: Ceramics International                

Tom: 41

Numer: -        

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 11670-11679

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0272-8842

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.05.129

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, T. Goryczka, W.A. Pisarski

Tytuł publikacji: Selective oxide modifiers M2O3 (M=Al, Ga) as crystallizing agents in Er+3 doped lead phosphate glass host

Tytuł czasopisma: Ceramics International                

Tom: 41

Numer: -                    

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  4334–4339

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0272-8842

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.11.122

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Brzeczek, P. Ledwon, P. Data., P. Zassowski., S. Golba, K. Walczak, M. Lapkowski

Tytuł publikacji: Synthesis and properties of 1,3,5-tricarbazolylbenzenes with star-shaped architecture

Tytuł czasopisma: Dyes and Pigments

Tom:113

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 640-648

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0143-7208

DOI: doi:10.1016/j.dyepig.2014.09.033

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Kazek-Kęsik, D. Łastówka, A. Donesz-Sikorska, G. Dercz, W. Simka

Tytuł publikacji: Multilayer bioactive coatings formed on the vanadium-free titanium alloys via PEO and EPD processes

Tytuł czasopisma: Journal of the Electrochemical Society

Tom: 162

Numer: 12

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: D589-D597

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0013-4651

DOI: 10.1149/2.0511512jes

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Rams-Baron, Z. Wojnarowska,  K. Grzybowska, M. Dulski, J. Knapik, K. Jurkiewicz, W. Smolka, W. Sawicki, A. Ratuszna, M. Paluch

Tytuł publikacji: Toward a Better Understanding of the Physical Stability of Amorphous Anti-Inflammatory Agents: The Roles of Molecular Mobility and Molecular Interaction Patterns

Tytuł czasopisma: Molecular Pharmaceutics

Tom: 12

Numer: 10

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 3628-3638

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1543-8384

DOI: doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.5b00351

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: E. Kaminska, M. Tarnacka, P. Wlodarczyk, K. Jurkiewicz, K. Kolodziejczyk, M. Dulski, D. Haznar-Garbacz, L. Hawelek, K. Kaminski, A. Wlodarczyk, M. Paluch

Tytuł publikacji: Studying the Impact of Modified Saccharides on the Molecular Dynamics and Crystallization Tendencies of Model API Nifedipine

Tytuł czasopisma: Molecular Pharmaceutics

Tom:12

Numer: 8

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 3007-3019

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1543-8384

DOI: doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.5b00271

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: R. Rapacz, K. Balin, M. Wojtyniak, J. Szade

Tytuł publikacji: Morphology and local conductance of single crystalline Bi2Te3 thin films on mica

Tytuł czasopisma: Nanoscale

Tom: 7

Numer: 38

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 16034-16038

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 2040-3364

DOI: 10.1039/c5nr02551f

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Rams-Baron, M. Dulski, A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Korzec, W. Cieslik, E. Spaczyńska, P. Bartczak, A. Ratuszna, J. Polanski, R. Musiol

Tytuł publikacji: Synthesis of New Styrylquinoline Cellular Dyes, Fluorescent Properties, Cellular Localization and Cytotoxic Behavior

Tytuł czasopisma: PLoS ONE

Tom:10

Numer: 6

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: e0131210

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1932-6203

DOI: doi: 10.1371/journal.pone.0131210

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: J. Polanski, P .Bartczak, W. Ambrozkiewicz, R. Sitko, T. Siudyga, A. Mianowski, J. Szade, K. Balin, J. Lelątko

Tytuł publikacji: Ni-Supported Pd Nanoparticles with Ca Promoter: A New Catalyst for Low-Temperature Ammonia Cracking

Tytuł czasopisma: PLoS ONE

Tom: 10

Numer: 8

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: e0136805

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma:1932-620

DOI:10.1371/journal.pone.0136805

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Kapkowski, T. Siudyga, R. Sitko, J. Lelątko, P. Bartczak, J. Polanski   

Tytuł publikacji: Catalytic gas-phase glycerol processing over SiO<sub>2</sub>-Cu-, Ni- and Fe- supported Au nanoparticles             

Tytuł czasopisma: PLoS ONE                      

Tom: 10

Numer: 11

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: e0142668

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1932-620

DOI: 10.1371/journal.pone.0142668

Liczba punktów: 40

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Tarnacka, M. Dulski, S. Starzonek, K. Adrjanowicz, E. U. Mapesa, K. Kaminski, M. Paluch

Tytuł publikacji: Following kinetics and dynamics of DGEBA-aniline polymerization in nanoporous native alumina oxide membranes – FTIR and dielectric studies

Tytuł czasopisma: Polymer

Tom: 68

Numer: 26

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 253-261

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0032-3861

DOI: doi:10.1016/j.polymer.2015.05.022

Liczba punktów: 40

 

   15. 

Autor/ -rzy: M. Sowa, G. Dercz, K. Suchanek, W. Simka

Tytuł publikacji: Investigation of anodic oxide coatings on zirconium after heat treatment

Tytuł czasopisma: Applied Surface Science

Tom: 346

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 534-542

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0169-4332

DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.04.040

Liczba punktów: 35

 

     16. 

Autor/ -rzy: T. Wierzchoń, E. Czarnowska, T. Borowski, A. Sowińska, J. Lelątko, J. Oleksiak, J. Kamiński, M. Tarnowski      

Tytuł publikacji: Structure and properties of nitrided surface layer produced on NiTi shape memory alloy by low temperature plasma nitr

Tytuł czasopisma: Applied Surface Science 

Tom: 334                               

Numer: -                                

Rok wydania: 2015               

Zajęte strony: 24-31                          

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0169-433             

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.07.109         

Liczba punktów: 35

 

    17. 

Autor/ -rzy: K. Aniołek, M. Kupka, A. Barylski, G. Dercz

Tytuł publikacji: Mechanical and tribological properties of oxide layers obtained on titanium in the thermal oxidation process

Tytuł czasopisma: Applied Surface Science

Tom: -

Numer: 357

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 1419–1426

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0169-4332

DOI: doi:10.1016/j.apsusc.2015.09.245      

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski

Tytuł publikacji: Luminescence of Eu 3+/Gd3+ co-doped silicate sol-gel powders

Tytuł czasopisma: Journal of Luminescence

Tom:    -

Numer (np. nr/no./z./iss.): 166

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 356-360

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0022-2313

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.05.062

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: J. Pisarska, W. A. Pisarski, T. Goryczka, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski

Tytuł publikacji: Thermal analysis and near-infrared luminescence of Er+3-doped lead phosphate glasses modified by PbF2

Tytuł czasopisma: Journal of Luminescence            

Tom: 160

Numer: -        

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  57-63

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0022-2313

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2014.11.029

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Januszewska, G. Dercz, A. Lewera, R. Jurczakowski

Tytuł publikacji: Spontaneous Chemical Ordering in Bimetallic Nanoparticles

Tytuł czasopisma: Journal of Physical Chemistry C

Tom: 119

Numer: 34

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 19817-19825

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1932-7447

DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b04777

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Bajorek, K. Prusik, M. Wojtyniak, G. Chełkowska

Tytuł publikacji: Synthesis of nanostructured Ho(Ni0.5Fe0.5)3 compound via ball-milling

Tytuł czasopisma: Materials Characterization

Tom: 110

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 145-159

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1044-5803

DOI: 10.1016/j.matchar.2015.10.026

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Bajorek, P. Skornia, K. Prusik, M. Wojtyniak, G. Chełkowska

Tytuł publikacji: Study of morphology and magnetic properties of the HoNi3 crystalline and ball-milled compound

Tytuł czasopisma: Materials Characterization

Tom: 101

Numer: -                                

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 58-70

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1044-5803

DOI10.1016/j.matchar.2015.01.011

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: E. Maciążek, M. Karolus, M. Kubisztal, I. Jendrzejewska, R. Sitko, T. Groń, A. Ślebarski, M. Fijałkowski    

Tytuł publikacji: Magnetic and specific heat properties of a new Gd-doped  ZnCr2Se4  

Tytuł czasopisma: Materials Chemistry and Physics

Tom: 168

Numer: -                                

Rok wydania: 2015               

Zajęte strony: 187 – 192       

Język publikacji: angielski     

ISSN czasopisma: 0254-0584           

DOI: /dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.11.020      

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: K.  Dudek, M. Pławecki, M. Dulski, J. Kubacki

Tytuł publikacji: Multifunctional layers formation on the surface of NiTi SMA during β-tricalcium phosphate deposition

Tytuł czasopisma: Materials Letters

Tom: 157

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 295-298

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0167-577X

DOI: 10.1016/j.matlet.2015.05.079

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Rams-Baron, Z. Wojnarowska, M. Dulski, A. Ratuszna, M. Paluch

Tytuł publikacji: Evidence of slow Debye-like relaxation in the anti-inflammatory agent etoricoxib

Tytuł czasopisma: Physical Review E 

Tom: 92

Numer: 2

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 022309

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1539-3755

DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.92.022309

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, W.A. Pisarski

Tytuł publikacji: Influence of silicate sol-gel host matrices and catalyst agents on the luminescent properties of Eu3+/Gd3+ under different excitation wavelengths

Tytuł czasopisma: RSC Advances               

Tom: 120

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 98773-98782

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 2046-2069

DOI: 10.1039/c5ra15562b

Liczba punktów: 35

 

    27.

Autor/ -rzy: D. Chrobak, J. Räisänen, R. Nowak

Tytuł publikacji: Effect of silicon on the elastic–plastic transition of GaAs crystal

Tytuł czasopisma: Scripta Materialia

Tom: 102

Numer: -                                

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 31-34

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1359-6462

DOI: doi:10.1016/j.scriptamat.2015.02.007

Liczba punktów: 35

 

    28. 

Autor/ -rzy: A. Kazek-Kesik, G. Dercz, K. Suchanek, I. Kalemba-Rec, J. Piotrowski, W. Simka

Tytuł publikacji: Biofunctionalization of Ti-13Nb-13Zr alloy surface by plasma electrolytic oxidation. Part I

Tytuł czasopisma: Surface & Coatings Technology

Tom: 276

Numer: -

Rok wydania: 2015               

Zajęte strony: 59-69

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0257-8972

DOI: 10.1016/j.surfcoat.2015.06.034

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: T. Kuminek, K. Aniołek, J. Młyńczak

Tytuł publikacji: A numerical analysis of the contact stress distribution and physical modelling of abrasive wear in the tram wheel-frog system

Tytuł czasopisma: Wear

Tom: -

Numer: 328-329

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 177-185

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0043-1648

DOI: doi.org/10.1016/j.wear.2015.02.018

Liczba punktów: 35

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Stróż

Tytuł publikacji: Symmetry of semi-reduced lattices

Tytuł czasopisma: Acta Crystallographica A

Tom: 71

Numer: –

Rok wydania:             2015

Zajęte strony: 268-278

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0108-7673

DOI: 10.1107/S2053273315001096 

Ilość punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: P. Kowalski, B. Łosiewicz, T. Goryczka                  

Tytuł publikacji: Deposition of chitosan layers on NiTi shape memory alloy         

Tytuł czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials               

Tom: 60

Numer: -                    

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 171-176

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1733-3490

DOI: 10.1515/amm-2015-0027

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Dudek,  T. Goryczka,  T. Wierzchoń,  J. Lelatko

Tytuł publikacji: Structure of TiN/hydroxyapatite multilayers deposited on surface of NiTi shape memory alloy                       

Tytuł czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials    

Tom: 60         

Numer: 3        

Rok wydania: 2015               

Zajęte strony:  1733-3490                 

Język publikacji: angielski                

ISSN czasopisma: 1733-3490                      

DOI: 10.1515/amm-2015-0304        

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Smołka, G. Dercz, K. Rodak, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Evaluation of corrosion resistance of nanotubular oxide layers on the  Ti13Zr13Nb alloy in physiological saline solution

Tytuł czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials

Tom: 60

Numer: 4

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 2681-2686

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1733-3490

DOI: 10.1515/amm-2015-0432

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Szklarska, G. Dercz, J. Rak, W. Simka, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The influence of passivation type on corrosion resistance of Ti15Mo alloy in simulated body fluids

Tytuł czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials

Tom: 60

Numer: 4

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 2687-2693

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1733-3490

DOI: 10.1515/amm-2015-0433

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Romanowski, D. Chrobak, J. Räisänen, R. Nowak

Tytuł publikacji: Elasticity and Debye temperature of defected fcc crystals (AlCu3, Al, Cu): Molecular dynamics and first-principles calculations

Tytuł czasopisma: Computational Materials Science

Tom: 109

Numer: -                                

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 194–199

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0927-0256

DOI:10.1016/j.commatsci.2015.07.018

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: S. Golba, O. Starczewska, K. Idzik                           

Tytuł publikacji: Electrochemical and spectrophotometric properties of polymers based on derivatives of di-and triphenylamines as promising materials for electronic applications 

Tytuł czasopisma: Designed Monomers and Polymers                               

Tom: 18

Numer: 8        

Rok wydania: 2015                          

Zajęte strony: 770-779                                 

Język publikacji: angielski                            

ISSN czasopisma: 1385-772X                                 

DOI: 10.1080/15685551.2015.1078110      

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Ziewiec, M. Wojciechowska, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, I. Jankowska-Sumara, K. Prusik, D. Mucha, J. Latuch

Tytuł publikacji: Microstructure, fracture, and thermal stability of Ni–Fe–Cu–P–B two-phase amorphous composite produced from the double-chamber crucible

Tytuł czasopisma: Intermetallics

Tom: 65

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 15-21

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0966-9795

DOI: 10.1016/j.intermet.2015.05.007

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: G. Dzido, P. Markowski, A. Małachowska-Jutsz, K. Prusik, A. B. Jarzębsk

Tytuł publikacji: Rapid continuous microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles to achieve very high productivity and full yield: from mechanistic study to optimal fabrication strategy

Tytuł czasopisma: Journal of Nanoparticle Research

Tom: 17

Numer: 1

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  17-27

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1388-0764

DOI: 10.1007/s11051-014-2843-y

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Różycka, K. Ziewiec, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, K. Prusik

Tytuł publikacji: Microstructure and fracture surface of the two-component melt-spun amorphous/amorphous composite

Tytuł czasopisma: Journal of Non-Crystalline Solids

Tom: 412

Numer: -                    

Rok wydania: 2015

Zajęte strony:  49-52

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0022-3093

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2015.01.007

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Dulski, K. Bilewska, M. Wojtyniak, J. Szade, J. Kusz, A. Nowak, R. Wrzalik, J. Kubacki, E. V. Galuskin

Tytuł publikacji: Rondorfite-type structure - XPS and UV-vis study

Tytuł czasopisma: Materials Research Bulletin

Tom: -

Numer: 70

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 920-927

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0025-5408

DOI: 10.1016/j.materresbull.2015.06.029

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Haneczok, M. Kubisztal

Tytuł publikacji: Magnetic properties and loss separation in Fe76-xAgxNb2Si13B9 amorphous alloys

Tytuł czasopisma: Materials Science and Engineering: B

Tom: 196

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 1-6

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0921-5107

DOI: 10.1016/j.mseb.2015.02.011

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Bajorek, J. Deniszczyk, A. Chrobak, G. Chełkowska

Tytuł publikacji: Effect of In/Sn substitution on magnetism, crystal and electronic structure in Gd(In1-xSnx)3 system

Tytuł czasopisma: Philosophical Magazine

Tom: 95

Numer: 32

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 3554-3576

Język publikacji: angielski

DOI: 10.1080/14786435.2015.1091111

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, T. Flak

Tytuł publikacji: Investigation of electrochemical copolymerisation of hydroxmethyl substituted 3,4-ethylenedioxythiophene with bithiophene

Tytuł czasopisma: Synthetic Metals

Tom: 199

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 310-318

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0379-6779

DOI: 10.1016/j.synthmet.2014.11.029

Liczba punktów: 30

 

 1.  

Autor/ -rzy: E.V. Galuskin, I.O. Galuskina, J. Kusz, F. Gfeller, T. Armbruster, R. Bailau, M. Dulski, V. M. Gazeev, N. N. Petrsev, A. E. Zadov, P. Dzierżanowski

Tytuł publikacji: Mayenite supergroup, part II: Chlorkyuygenite from Upper Chegem, Northern Caucasus, Kabardino-Balkaria, Russia, a new microporous mineral with “zeolitic” H2O

Tytuł czasopisma: European Journal of Mineralogy

Tom: 27

Numer: 1

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 113-122

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0935-1221

DOI: 10.1127/ejm/2015/0027-2419

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: E. V. Galuskin, F. Gfeller, T. Armbruster, I. O. Galuskina, Y. Vapnik, M. Dulski, M. Murashko, P. Dzierzanowski, V. V. Sharygin, S. V. Krivovichev, R. Wirth

Tytuł publikacji: Mayenite supergroup, part III: Fluormayenite, Ca12Al14O32[ 4F2], and fluorkyuygenite, Ca12Al14O32[(H2O)4F2], two new minerals from pyrometamorphic rocks of the Hatrurim Complex, South Levant

Tytuł czasopisma: European Journal of Mineralogy

Tom: 27

Numer: 1

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 123-136

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0935-1221

DOI: 10.1127/ejm/2015/0027-2420

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Barylski, J. Maszybrocka, M. Kupka, K. Aniołek, S. Kaptacz

Tytuł publikacji: Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite

Tytuł czasopisma: Journal of Applied Polymer Science

Tom:  -

Numer: 132 iss.31

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 1-8

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0021-8995

DOI: 10.1002/app.42348

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Sowa, M. Piotrowska, M. Widziołek, G. Dercz, G. Tylko, T. Gorewoda, A.M. Osyczka, W Simka

Tytuł publikacji: Bioactivity of coatings formed on Ti-13Nb-13Zr alloy using plasma electrolytic oxidation

Tytuł czasopisma: Materials Science & Engineering C

Tom: 49

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 159-173

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0928-4931

DOI: 10.1016/j.msec.2014.12.073

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: Z. Trybuła, S. Miga, Sz. Łoś, M. Trybuła, J. Dec

Tytuł publikacji: Evidence of polar nanoregions in quantum paraelectric KTaO3

Tytuł czasopisma: Solid State Communications

Tom: 209-210

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 23-26

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0038-1098

DOI: 10.1016/j.ssc.2015.03.003

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Nowak, M. Kupka, J. Maszybrocka, A. Barylski

Tytuł publikacji: Effect of thermal oxidation process on wear resistance of B2 iron aluminide

Tytuł czasopisma: Vacuum

Tom:  -

Numer: 114

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 221-225

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0042-207X

DOI: 10.1016/j.vacuum.2014.11.021

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Aniołek, M. Kupka, M. Łuczuk, A. Barylski

Tytuł publikacji: Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy

Tytuł czasopisma: Vacuum

Tom: -

Numer: 114

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 114-118

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0042-207X

DOI: 10.1016/j.vacuum.2015.01.016

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: K.P. Jasik, H. Okła, J. Słodki, B. Rozwadowska, A. Słodki, W. Rupik

Tytuł publikacji: Congenital tick borne diseases: Is this an alternative route of transmission of TickBorne pathogens in mammals?

Tytuł czasopisma: Vector-Borne And Zoonotic Diseases

Tom: 15

Numer: 11

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 637-644

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1530-3667

DOI: 10.1089/vbz.2015.1815

Liczba punktów: 25

 

 1.  

Autor/ -rzy: P. Holak, M. Jalynski, Z. Lekston, I. Babinska, Z. Adamiak

Tytuł publikacji: The use of shape memory compression anastomosis clips in cholecystojejunostomy in pigs – a preliminary study

Tytuł czasopisma: Acta Veterinaria Brno

Tom: 84

Numer: -                                

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 403-406

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0001-7213 

DOI: 10.2754/avb201584040403

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Wykpis, M. Popczyk, J. Niedbała, B. Bierska-Piech, A. Budniok, E. Łągiewka

Tytuł publikacji: Influence of thermal treatment on the corrosion resistance of electrolytic Zn-Ni+Ni composite coatings

Tytuł czasopisma: Advanced Composite Materials

Tom: 24

Numer: 5

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 431-438

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0924-3046

DOI: 10.1080/09243046.2014.901471

Ilość punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: D. Bochenek, P. Niemiec, M. Adamczyk, Z. Machnik, G. Dercz

Tytuł publikacji: Dielectric properties of the multicomponent PZT-type solid solution

Tytuł czasopisma: European Physical Journal B

Tom: 88

Numer: 10

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 279 s: 1-5

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1434-6028

DOI: 10.1140/epjb/e2015-60377-9

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: E. Chrobak, S. Boryczka, M. Wleklinski, J. Kusz, M. Zubko, A. Maslankiewicz

Tytuł publikacji: Synthesis and transformations of 2-oxo-2,3-dihydro-(1h, 3h)-quino[4,3-e]-1,2,4-thiadiazine 4,4-dioxide to n-methyl-, 2-chloro- and 2-aminoquino[4,3-e]-1,2,4-thiadiazine 4,4-dioxides

Tytuł czasopisma: Heterocycles

Tom: 91

Numer: 11

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 2097-2112

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0385-5414

DOI: 10.3987/COM-15-13309

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: Z. Grobelny, M. Matlengiewicz, S. Golba, J. Jurek-Suliga, A. S. Swinarew, K. Skrzeczyna, M. Michalak, B. Swinarew

Tytuł publikacji: Application of Dipotassium Glycoxides–Activated 18-Crown-6 for the Synthesis of Poly(propylene oxide) with Increased Molar Mass

Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Tom: 20

Numer: 3

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 206-222

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1023-666X

DOI: 10.1080/1023666X.2015.989379

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: Z. Grobelny, M. Matlengiewicz, K. Skrzeczyna, A. S. Swinarew, S. Golba, J. Jurek-Suliga, M. Michalak, B. Swinarew

Tytuł publikacji: Ring-Opening Polymerization of Lactones Initiated with Metal Hydroxides Activated Macrocyclic Ligands—Determination of Mechanism and Structure of Polymers

Tytuł czasopisma: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Tom: 20

Numer: 5

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 457-468

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1563-5341

DOI: 10.1080/1023666X.2015.1036219

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: W. Kleemann, J. Dec, S. Miga

Tytuł publikacji: The cluster glass route of relaxor ferroelectrics

Tytuł czasopisma: Phase Transitions 

Tom: 88

Numer: 3

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 234-244

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0141-1594

DOI: 10.1080/01411594.2014.976644

Liczba punktów: 20

 

 1.  

Autor/ -rzy: W. Pilarczyk, O. Starczewska, D. Łukowiec             

Tytuł publikacji: Nanoindentation characteristic of Fe-based bulk metallic glass laser weld

Tytuł czasopisma: Physica Status Solidi B –Basic Solid State Physic        

Tom: 252

Numer: 11

Rok wydania: 2015                          

Zajęte strony: 2598-2601                             

Język publikacji: angielski                            

ISSN czasopisma: 0370-1972                                  

DOI: 10.1002/pssb.201552231

Liczba punktów: 20  

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Kuśnierz, M.j Kajor, D. Zaworonkow, Z. Lekston, M. Ciupińska-Kajor, M. Seweryn, P. Lampe

Tytuł publikacji: Compression Anastomosis Clips Versus a Hand-Sewn Technique for Intestinal Anastomosis in Pigs

Tytuł czasopisma: Advances in Clinical and Experimental Medicine 

Tom: 24

Numer: 6

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 1019–1029 

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1899-5276

DOI: 10.17219/acem/50070

Liczba punktów: 15

 

 1.  

Autor/ -rzy: J. Deniszczyk, A. Bajorek, G. Chełkowska, E. Zipper

Tytuł publikacji: Effect of Alloying on Magnetism and Electronic Structure of Gd(In1-xSnx)3 System - ab initio Study

Tytuł czasopisma: Acta Physica Polonica A

Tom: 127

Numer: 2

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 427-429

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0587-4246

DOI: 10.12693/APhysPolA.127.427

Liczba punktów: 15

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Mrozik, Ż. Swędzioł, S. Miga

Tytuł publikacji: Comparative study of phenol degradation with a wild-type and

genetically modified "P-vesicularis" (pBR322): plasmid stability and fame profiling

Tytuł czasopisma: Environment Protection Engineering 

Tom: 41

Numer: 1

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 137-155

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 0324-8828

DOI: 10.5277/epe150111

Liczba punktów: 15

 

W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Gancarczyk, R. Albrecht, Ch. Olesch, K. Kubiak, J. Sieniawski             

Tytuł publikacji: Sposób oceny doskonałości struktury krystalicznej monokrystalicznych odlewów łopatek z nadstopu niklu CMSX-4                  

Tytuł czasopisma: Inżynieria Materiałowa               

Tom: 6

Numer: 208

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 356-362

Język publikacji: polski

ISSN czasopisma: 0208-6247

DOI: 10.15199/28.2015.6.1

Liczba punktów: 13

 

 1.  

Autor/ -rzy: K. Gajos, J. Maszybrocka, M. Kupka

Tytuł publikacji: Tworzenie prototypu obudowy ergonomicznej myszy komputerowej przy zastosowaniu technik inżynierii odwrotnej

Tytuł czasopisma: Mechanik

Tom: -

Numer: 2

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 141-148

Język publikacji: polski

ISSN czasopisma: 0025-6552

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.2.33

Liczba punktów: 11

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Reszke, M. Środulska, J. Paluch, K. Jasik, H. Okła, J. Gabor, M. Łężniak, B. Swinarew, A.S. Swinarew

Tytuł publikacji: Próba rekonstrukcji krtani przy użyciu technik prototypowania 3D z wykorzystaniem poliwęglanu Makrolonu® 2600

Tytuł czasopisma: Przetwórstwo Tworzyw

Tom: -

Numer: 15

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 51- 56

Język publikacji: polski

ISSN czasopisma: 1429-047

DOI: -            

Liczba punktów: 7    

 

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 

 1.  

Autor/ -rzy: T. Goryczka, A. Kokoszka, B. Łosiewicz, M. Dulski

Tytuł publikacji: Martensitic transformation and shape memory effect in NiTi alloy covered by chitosan/silver layer

Tytuł czasopisma: MATEC Web of Conferences    

Tom: 33

Numer: 03012

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 6

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: -

DOI: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20153303012

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: G. Dercz, W. Simka, A. Kazek-Kęsik, A. Maciej, S. Ogierman

Tytuł publikacji: Effects of Sn and Mo contents on the electrochemical behavior of biomedical Ti-Mo-Sn alloys prepared in the powder metallurgy process

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena

Tom: 227

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 531-534

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.531

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: W. Gurdziel , J. Krawczyk, Wł. Bogdanowicz, G. Dercz

Tytuł publikacji: Morphology of Tungsten Growth Forms in Quasicrystalline Al65Cu20Fe14W alloys

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena

Tom: 231

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 87-92

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1012-0394

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.231.87

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: A. Barylski, J. Maszybrocka, J. Cybo

Tytuł publikacji: The influence of plastic deformation performed before and after electron beam irradiation on mechanical properties and wear of UHMWPE

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena

Tom: 220-221

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 565-570

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.565

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: J. Maszybrocka, A. Barylski, J. Cybo

Tytuł publikacji: The influence of plastic deformation performed before and after electron beam irradiation on the morphology and structural properties of UHMWPE

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena

Tom: 220-221

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 627-632

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.627

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Electrode Materials

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 3-15

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.3

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, I. Napłoszek, A. Budniok

Tytuł publikacji: Intermetallic Compounds as Catalysts in the Reaction of Electroevolution     /Absorption of Hydrogen

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 16-22

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.16

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, I. Napłoszek, A. Budniok

Tytuł publikacji: Multi-phased Electrode Materials for the Electroevolution of Oxygen

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 23-31

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI:  10.4028/www.scientific.net/SSP.228.23

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Amorphous Ni-P Electrode Materials

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 32-38

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.32

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, P. Osak

Tytuł publikacji: New Ni-Me-P Electrode Materials

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 39-48

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.39

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, I. Napłoszek, M. Popczyk, A. Budniok

Tytuł publikacji: Characterization of Composite Coatings Obtained by Electrodeposition

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 49-57

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.49

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Physical and Chemical Characterization of Ni+MoO2 Composite Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 58-62

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.58

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Electrodeposition Mechanism of Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 65-78

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.65

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Szklarska, A. Smołka, M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Characteristics of the Galvanic Baths for Electrodeposition of Nickel CoatingsUsing the Hull Cell

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 79-88

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.79

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Role of Ni(II) Ion Adsorption onto TiO2 in the Electrodeposition ofComposite Ni-P+TiO2 Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 89-100

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.89

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Relaxation Characteristics of the Electrodeposition Process of Composite Ni-P+TiO2+PTFE and Ni-P+Ni(OH)2+PTFE Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 101-107

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.101

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Electrodeposition Process of Composite Ni-P+Ni(OH)2+PTFE Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 108-115

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.108

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: DC Current Electrodeposition of High Mo Content Ni-Mo Alloy Coatings From Alkaline Solutions

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 116-124

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.116

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Electrodeposition of the Ni+MoS2 Composite Electrocatalysts

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania:             2015

Zajęte strony: 125-131

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.125

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Electrodeposition of the Ni-Mo+MoO2 Composite Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 132-137

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.132

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Popczyk, M. Szklarska, A. Smołka

Tytuł publikacji: Effect of Phosphorus on the Structure of Nickel Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 141-147

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.141

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Effect of Heat Treatment on the Structure of Ni-P Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 148-152

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.148

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Production and Structure of Ni-W and Ni+W Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 153-157

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.153

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Electrodeposition and Thermal Treatment of Nickel Coatings Containing Cobalt

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 158-162

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.158

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Production and Structure of Nickel-Phosphorus Electrolytic Coatings Modified with Metallic Tungsten or Nickel Oxide

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 163-167

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.163

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: I. Napłoszek, E. Łągiewka, A. Budniok, M. Popczyk, G. Dercz, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Electrolytic Production and Structure of Ni+Al+Ti Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania:  2015

Zajęte strony: 168-171

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.168

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Electrodeposition and Thermal Treatment of Ni+W+Si and Ni+W+Mo+Si Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 172-175

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.172

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Aims of Electrocatalysis

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 179-186

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.179

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Hydrogen Evolution Reaction on Nickel-Phosphorous+Titanium Oxides Composite Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -        

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 187-199

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.187

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Tailoring Structural and Electrochemical Properties of  Composite Ni-based Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania:             2015

Zajęte strony: 200-206

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.200

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, A. Budniok

Tytuł publikacji: Cyclic Voltammetry Studies on Electrochemical Behavior of the Composite Ni-P+TiO2 Electrocatalysts in Alkaline Solutions

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 207-212

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.207

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Comparison of Electrocatalytic Activity of the Composite Ni-P+NiO and Ni-P+Ni(OH)2 Coatings for Hydrogen Evolution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 213-218

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.213

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, J. Kubisztal, B. Łosiewicz, A. Budniok

Tytuł publikacji: Production and Electrochemical Characterization of Nickel Based Composite Coatings Containing Chromium Group Metal and Silicon Powders

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 219-224

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.219

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Comparison of Electrochemical Properties of Ni+MoS2 and Ni Coatings in an Alkaline Solution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 225-230

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.225

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Influence of Thermal Treatment on the Electrochemical Properties of Ni+Mo Composite Coatings in an Alkaline Solution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 231-236

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.231

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Influence of Temperature of Electrodeposition on the Electrochemical Properties of Ni+MoS2 Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 237-241

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.237

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Influence of Temperature of Electrodeposition on the Electrochemical Properties of Ni Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 242-245

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.242

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Effect of Sodium Hypophosphite Content in the Electroplating Bath on the Electrochemical Properties of Ni-P Alloy Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 246-251

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.246

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Hydrogen Evolution Reaction on Fe Electrode Material in 1 M NaOH Solution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 252-257

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.252

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, A. Budniok

Tytuł publikacji: Comparison of Electrochemical Properties of Ni+NiAl and Ni Coatings in an Alkaline Solution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 258-262

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.258

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Influence of Temperature of Electrodeposition on the Electrochemical Properties of Ni+MoS2+Mo Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 263-268

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.263

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Influence of Current Density of Electrodeposition on the Electrochemical Properties of Ni-Mo Alloy Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 269-272

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.269

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: The Hydrogen Evolution Reaction on Ni Electrode Material Modified with Molybdenum(IV) Oxide and Chromium(III) Oxide Powders

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 273-276

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.273

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Effect of Molybdenum(IV) Oxide on the Process of Hydrogen Evolution on Ni+Mo Electrolytic Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 277-282

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.277

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, A. Budniok

Tytuł publikacji: Electrochemical Characterization of Nickel – Based Composite Coatings Containing Molybdenum or Tungsten Nanopowders

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 283-287

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.283

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, A. Budniok

Tytuł publikacji: Effect of Molybdenum Powder Granulation on Electrochemical Properties of Ni+Mo Composite Coatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 288-292

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.288

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Influence of Surface Development of Ni/W Coatings on the Kinetics of the Electrolytic Hydrogen Evolution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 293-298

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.293

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Electrochemical Characterization of Nickel-Phosphorous Based Coatings   Containing Cobalt

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 299-304

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.299

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, B. Łosiewicz, E. Łągiewka, A. Budniok

Tytuł publikacji: Influence of Thermal Treatment on the Electrochemical Properties of Ni+W+Mo+Si Composite Coatings in an Alkaline Solution

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 305-309

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.305

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, P. Osak

Tytuł publikacji: Effect of Phosphorus on the Corrosion Resistance of Nickel Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solide State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 310-316

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.310

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Szklarska, G. Dercz, A. Smołka, M. Popczyk, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: A Coulometric Method by Local Anodic Dissolution for Measuring the Thickness of Ni/Cu Multi-layer Electrocoatings

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 319-324

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.319

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, A. Wala, G. Dercz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: Quantitative Methods Used to Describe the Structure of Iron

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania:  2015

Zajęte strony: 325-332

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.325

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk

Tytuł publikacji: On Problems of Determination of the Kinetics of Hydrogen Electroevolution Reaction

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 333-343

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.333

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: In Situ Structure-Sensitive Studies of Metal-Hydrogen Interactions by Scanning Kelvin Probe

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 344-352

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.344

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, A. Smołka, P. Osak, A. Budniok

Tytuł publikacji: Use of Scanning Vibrating Electrode Technique to Localized Corrosion Evaluation

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 353-368

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.353

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, A. Smołka, P. Osak, A. Budniok

Tytuł publikacji: Application of the Scanning Kelvin Probe Technique for Characterization of Corrosion Interfaces

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 369-382

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.369

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: B. Łosiewicz, M. Popczyk, A. Smołka, M. Szklarska, P. Osak

Tytuł publikacji: Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy for Studying the Corrosion Processes in a Nanoscale

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 383-393

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.383

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: M. Popczyk, A. Smołka, M. Szklarska, P. Osak

Tytuł publikacji: On the Use of the Scanning Electrochemical Microscopy in Corrosion Research

Tytuł czasopisma: Solid State Phenomena – Electrocatalysts for Hydrogen Energy

Tom: 228

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 394-409

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.228.394

Liczba punktów: 5

 

 1.  

Autor/ -rzy: P. Osak, T. Goryczka, B. Łosiewicz

Tytuł publikacji: Effect of polarization scan rate on the pitting potential of the self- passivated NiTi shape memory alloy in a simulated body fluid

Tytuł czasopisma: Solide State Phenomena

Tom: 227

Numer: -

Rok wydania: 2015

Zajęte strony: 443-446

Język publikacji: angielski

ISSN czasopisma: 1662-9779

DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.443

Liczba punktów: 5

 

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym:

 

 1.  

Autor/ -rzy: T. Goryczka, K. Dudek, J. Lelątko, T. Wierzchoń  

Tytuł publikacji: Martensitic transformation in NiTi alloy covered by protective layer

Tytuł czasopisma: Materials Today: Proceedings                

Tom: 2

Numer: 3        

Rok wydania: 2015               

Zajęte strony:  779-783

Język publikacji: angielski     

ISSN czasopisma: 1369-7021           

DOI: 10.1016/j.matpr.2015.07.398  

Liczba punktów: 15

 

Wykaz monografii naukowych opublikowanych:

 

1.

Tytuł: Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów                 

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: E. Łągiewka 

Rok wydania: 2015                          

Miejsce wydania: Uniwersytet Śląski                                  

Wydawnictwo: Wydawnictwo  Uniwersytetu Śląskiego

Liczba stron: 212                              

Język publikacji: polski                                 

ISBN: 978-83-8012-148-5                                       

DOI: -

Liczba punktów: 20  

           

2.

Tytuł: Oddziaływanie wodoru w aluminidkach żelaza

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: M. Kupka

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Uniwersytet Śląski

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Liczba stron: 102

Język publikacji: polski

ISBN: 978-8360743-77-5

DOI: -

Liczba punktów: 20

 

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych:

 

1.

Autor/ -rzy: M. Albertyńska, B. Rozwadowska, G. Hudzik, H. Okła, A. Słodki, J. Słodki, J. Jakubas-Zawalska, K. P. Jasik, A.S. Swinarew

Tytuł rozdziału: Ocena występowania zakażenia krętkami Borrelia u pracowników Nadleśnictwa Kobiór w latach 2008-2013

Tytuł całości (książki): Stawonogi we współczesnym świecie

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): A. Buczek, Cz. Błaszak (red).

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Lublin

Wydawnictwo: Koliber

Zajęte strony: 293-300

Język publikacji: j. polski

ISBN całości:978-83-60497-03-6

DOI:-

Liczba punktów: 5                

 


INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.