Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

 • J. Dec, W. Kleemann, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, T. Łukasiewicz: From Mesoscopic to Global Polar Order in the Uniaxial Relaxor Ferroelectric Sr0.8Ba0.2Nb2O6, Applied Physics Letters 100, 052903/1-4 (2012)  
 • B. Łosiewicz, R. Jurczakowski, A. Lasia: Kinetics of hydrogen underpotential deposition at polycrystalline platinum in acidic solutions, Electrochimica Acta 80 (2012) 292-301 
 • I. Jendrzejewska, P. Zajdel, T. Goryczka, J. Goraus, A. Kita, T. Mydlarz: Influence of covalency and anion polarization on magnetic and electronic properties of ZnCr2−x NixSe4, Journal of Alloys and Compounds, 520 (2012) 153-157 
 • A. Chrobak G. Ziółkowski, N. Randrianantoandro, J. Klimontko, G. Haneczok: Phase structure and magnetic properties of Fe-Nb-B-Tb type of bulk nanocrystalline alloys, Journal of Alloys and Compounds, 537 (2012) 154-158 
 • S. Boryczka, M. Jastrzębska, E. Bębenek, J. Kusz, M. Zubko, M. Kadela, E. Michalik: X-ray diffraction and infrared spectroscopy of N,N-dimethylformamide and dimethyl sulfoxide solvatomorphs of betulonic acid, Journal of Pharmaceutical Sciences 101 (2012) 4458 - 4471 
 • K. Nowak, M. Kupka: High-temperature oxidation behaviour of B2 FeAl based alloy with Cr, Zr and B additions, Materials Chemistry and Physics, 132 (2012) 902-908 
 • J. Kusz, M. Zubko, R. BNeder, P. Gütlich: Structural phase transition to disorder Low-Temperature Phase in [Fe(ptz)6](BF4)2 Spin Crossover Compounds, Acta Crystallographica Section B 68 (2012) 40-56 
 • S. Golba, M. Lapkowski, K.R. Idzik, J.Soloducho: Electrochemical and Spectroelectrochemical Properties of Fluorene-Based Derivatives as Precursors for Conjugated Polymers, Journal of Electroanalytical Chemistry  
 • J. Paluch, K. Janik, M. Świderek-Kliszewska, D. Stróż, J. Lelątko, J. Markowski, T. Gierek, M. Kapral, A. Piotrowska: Ultrastructure of head and Neck cancer tissues: Preliminary report, European Archives of Oto Rhino Laryngology, 69 (2012) 1374 
 • R. Nowak, D. Chrobak, S. Nagao, D. Vodnick, M. Berg: A mystery of current spike: Nanoscale plasticity revisited, Materials Science and Technology 28, 1202-1206 (2012) 
 • A. Chrobak, A. Kaleta, P. Kwapuliński, M. Kubisztal, G. Haneczok: Magnetic shielding effectiveness of iron-based amorphous alloys and nanocrystalline composites, IEEE Transactions on Magnetics, 48, 1512-1515 (2012) 
 • W. Marczak, N. Adamczyk, M. Łężniak: Viscosity of Associated Mixtures Approximated by the Grunberg-Nissan Model, International Journal Of Thermophysics, 33 (2012) 680-691 
 • S. Boryczka, E. Michalik, M. Jastrzębska, J. Kusz, M. Zubko, E. Bębenek: X-Ray Crystal Structure of Betulin–DMSO Solvate, Journal of Chemical Crystallography 42 (2012) 345-351 
 • Z. Lekston, D. Stróż, M. Jędrusik-Pawłowska: Preparation and Characterisation of Nitinol Bone Staples for Cranio-Maxillofacial Surgery, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (12) (2012)2650 
 • E. A. Pieczyska, H. Tobushi, K.Takeda, D. Stróż, Z. Ranachowski, K.Kulasiński, S. Kúdela Jr., J. Luckne: Martensite transformation bands studied in TiNi shape memory alloy by infrared and acoustic emission techniques, Kovove Materialy-Metallic Materials 50 (2012) 309–318 
 • A. Hanc, J. Deniszczyk, J. Kansy: Hyperfine interaction parameters in Fe28Al72Fe Mössbauer spectroscopy and ab initio study, Acta Physica Polonica A (2012) 1154-1155 
 • J. Deniszczyk, A. Woźniakowski, W. Borgieł: Ab initio study of electronic structure and magnetic properties of Gd(Ni1-xFex)3 alloys, Acta Physica Polonica A 121 (2012) 1156-1158 
 • A. Woźniakowski, J. Deniszczyk, W. Borgieł: Magnetic and electronic properties of (Gd1-xYx)7Pd3 alloys – theoretical study, Acta Physica Polonica A 121 (2012) 1159-1161 
 • J. Deniszczyk, A. Woźniakowski, R. Kolano, A. Kolano-Burian: Ab initio study of electronic, magnetic and structural phase transition of (Fe1-xMnx)2P1-yGey, Acta Physica Polonica A 121 (2012) 1162-1164 
 • K A. Leonarska, M. Zubko, P. Kuś, J. Kusz, A. Ratuszna: Meso-5,10,15,20-Tetrakis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)porphyrin propionic acid monosolvate, Acta Crystallographica Section E 68 (2012) o2797-o2798 
 • K. Wykpis, M. Popczyk, J. Niedbała, A. Budniok, E. Łągiewka, B. Bierska-Piech: Influence of the thermal treatment on the corrosion resistance of electrolytic Zn-Ni coating, Materials Science-Poland 29(3) (2012) 177-183 
 • K. Wykpis, M. Popczyk, J. Niedbała, A. Budniok, E. Łągiewka: Influence of the current density of deposition on the properties of Zn-Ni coatings, Materials Science 47(6) (2012) 838-847 
 • A. Kania, K. Wacławczyk, S. Miga, G. E. Kugel: Study of Dielectric Properties and Phase Transformation of Thermally Modified Nano-Composite PbIn1/2Nb1/2O3, Ferroelectrics, 426:1, (2012) 53-65  
 • S. Miga, Z. Czapla, J. Dec: Dynamic Nonlinear Response of Diglycine Nitrate Crystals in the Vicinity of Phase Transition Point, Ferroelectrics, 426:1, (2012) 236-241 
 • E Z. Trybula, S. Los, M. Trybula, K. Kaszynska, J. Dec, S. Miga, VV. Laguta: K0.9982Li0.0018TaO3 Crystal Under External DC Electric Field, Ferroelectrics, 428, 36-42 (2012). 
 • B. Andriyevsky, A. Patryn, K. Dorywalski, Ch. Cobet, M. Piasecki, I. Kityk, N. Esser, T. Łukasiewicz, J. Dec: Electronic and Optical Properties of Strontium Barium Niobate Single Crystals, Ferroelectrics, 426, (2012) 194-205 
 • O. Malyshkina, V. Lisitsin, A. Movchikova, J. Dec, T. Lukasiewicz: The Pyroelectric Properties of SBN Crystals with Different Composition, Ferroelectrics, 426, 230-235 (2012) 
 • J. Pisarska, T. Goryczka, L. Żur, W.A. Pisarski: Heavy metal glasses and transparent glass-ceramics: preparation, local structure and optical properties, Optica Applicata XLII (2) (2012) 381-386 
 • E. Chrobak, A. Maślankiewicz, M. Chyćko, L. Skrzypek, M. Szmielew, M.J. Maślankiewicz, J. Kusz, M. Zubko: Preparation and Oxidative-Chlorination Splitting of Nitro Derivatives OF 1,4-Dithiino[2,3-C:5,6-C′]Diquinoline as a Source of 4-Substituted 5- and 8-Nitro-3-Quinolinesulfonic Acid Derivatives, Phosphorus Sulfur And Silicon And The Related Elements 187 (2012) 1208-1225 
 • B. Łosiewicz: Potencjodynamiczna charakterystyka elektroosadzania warstw kompozytowych Ni-P+TiO2 na potrzeby energetyki wodorowej, Przemysł chemiczny 91(7) (2012) 1362-1366 
 • K. Wykpis, J. Niedbała, M. Popczyk, A. Budniok, E. Łągiewka: The electrodeposition and properties of Zn-Ni+Ni composite coatings, Russian Journal of Electrochemistry 48(11) (2012) 1123-1129 
 • E. Chrobak, A. Maślankiewicz, E. Michalik, J. Kusz, M. Zubko: Crystal structure of 2-dimethylamino-1-methyl-1H-quino[4,3-e]-1,2,4-thiadiazine 4,4-dioxide, C13H14N4O2S, Zeitschrift für Kristallographie – New Crystal Structures 227 (2012) 75-76 
 • M. Freitag, B. Łosiewicz, T. Goryczka, J. Lelątko: Application of EIS to study the corrosion resistance of passivated NiTi shape memory alloy in simulated body fluid, Solid State Phenomena 183 (2012) 57-64 
 • T.Goryczka, J.Lelątko: Martensitic transformation in Ti0.5Ni0.25Cu0.25 shape memory alloy studied by EBSD, Solid State Phenomena 186 (2012) 49-52 
 • K. Prusik, K. Bałdys, D. Stróż: TEM study of Ni-Mn-Co-In ferromagnetic shape memory alloys, Solid State Phenomena 186 (2012) 271-274 
 • K. Ziewiec, P. Malczewski, G. Boczkal, K. Prusik: Formation and properties of amorphous/crystalline ductile composites in Ni-Ag-P immiscible alloys, Solid State Phenomena 186 (2012) 216-221 
 • G. Golański, J. Kępa, P. Wieczorek, K. Prusik: Characterization of precipitation process in T24 steel after long – term ageing, Solid State Phenomena 186 (2012) 296-300 
 • W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, R. Albrecht: Characterization of composite based on Al–Cu–Co alloy, Solid State Phenomena, 186 (2012) pp 226-229 
 • W. Bogdanowicz, R. Albrecht, J. Sieniawski, K. Kubiak, A. Onyszko: Correlationbetween SEM and X-Ray diffraction imaging of defect structure in single-crystal Ni-based superalloys, Solid State Phenomena, 186, pp. 135-138 
 • J. Krawczyk, W. Bogdanowicz, G. Dercz, W. Gurdziel: Characterization of Al65.0Cu32.9Co2.1 alloy containing nano-fibres, Solid State Phenomena, 186 (2012) pp 212-215 
 • W. Gurdziel, Z. Wokulski, G. Dercz, J. Krawczyk: Crystallization and microstructure of Co0.75Ni0.25Si2 solid solution, Solid State Phenomena, 186 (2012) pp 86-89 
 • A. Onyszko, W. Bogdanowicz, J. Sieniawski: Structural perfection of a single crystal nickel-based CMSX-4 superalloy, Solid State Phenomena, 186 (2012) pp 151-155 
 • R.Babilas, R.Nowosielski, G.Dercz, Z.Stokłosa, W.Głuchowski: Influence of structure on soft magnetic properties of Co70Fe5Si15B 10 metallic glass ribbons, Archives of Materials Science and Engineering 54 (1) (2012) 37-44 
 • J. Lelątko, Z. Lekston, M. Freitag, T. Wierzchoń, T. Goryczka: Wpływ niskotemperaturowego procesu jarzeniowego azotowania i tlenoazotowania na strukturę i efekt pamięci kształtu stopów NiTi, Inżynieria Materiałowa, 4(188) (2012) 256-259 
 • T. Goryczka, J. Lelątko, P. Ochin: Efekt pamięci kształtu w taśmach stopu Ti-Ni-Cu, Inżynieria materiałowa, 4(188) (2012) 292-295 
 • Z. Lekston, D.Stróż, B.Bierska–Piech, M. Jędrusik-Pawłowska, D. Żaworonkow: Wpływ wyżarzania po przeróbce plastycznej na zimno na przemiany fazowe i właściwości drutów TiNiCo przeznaczonych na implanty medyczne, Inżynieria Materiałowa 187 (3) (2012) 
 • M. Popczyk, K. Wykpis: Właściwości korozyjne powłok Zn-Mn elektroosadzanych w kąpieli siarczanowej zawierającej tiomocznik, Inżynieria Materiałowa 6 (2012) 277-280 
 • Z. Lekston, M. Kaczmarek, K. Prusik, D. Stróż, K. Kobus: Tests of the surfaces of superelastic NiTi distractors used in the treatment of craniostenosis in children, Engineering of Biomaterials, 112 (2012) 31-351 
 • K. Aniołek, J. Herian: Zużycie ścierne materiałów stosowanych w transporcie szynowym, Hutnik-Wiadomości Hutnicze 8/2012, 523-525
 • K.Wykpis, J.Panek, B.Bierska-Piech: Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Mn, Ochrona przed korozją 11 (2012) 544-545 
 • B. Łosiewicz, K. Stępień, M. Popczyk: Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al, Ochrona przed korozją 55(3) (2012) 82-85 
 • B. Łosiewicz, J. Kubisztal, K. Stępień, M. Popczyk, M. Freitag: Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl na działanie obojętnej mgły solnej, Ochrona przed korozją 55(3) (2012) 92-96 
 • B. Łosiewicz, M. Popczyk: Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną elektrolitycznych powłok Ni-W, Ochrona przed korozją 55(3) (2012) 128-131 
 • K. Wykpis, J. Niedbała, M. Popczyk, A. Budniok, E. Łągiewka: ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ Zn–Ni + Ni, Elektrokhimiya 48(11) (2012) 1233-1239 
 • K. Prusik, K. Bałdys, D. Stróż, T. Goryczka, J. Lelątko: Microstructural studies of NiCoMnIn magnetic shape memory ribbons, Materials Science Forum (2012) 
 • J. Kansy, A. Hanc, D. Giebel: Point Defect Study in Fe75Al25 and Fe70Al25X5 X=(Cr, Ni) Alloys as a Function of Thermal Treatment by Positron Lifetime Spectroscopy, Physics Procedia vol. 35 2012. p. 86-91 
 • D. Giebel, J. Kansy: LT10 Program for Solving Basic Problems Connected with Defect Detection, Physics Procedia vol. 35 2012. p. 122-127 
 • R. Nowak, D. Chrobak, W. W. Gerberich, K. Niihara: Nanoscale deconfinement: isolation of nanovolume leads to change, Transactions on GIGAKU 1, 01005/1-7 (2012)

INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.