Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

Instytut Nauki o Materiałach jest w trakcie realizacji lub zrealizował kilkadziesiąt projektów, służących podniesieniu potencjału naukowego i badawczego jednostki. Wśród nich są projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, indywidualne projekty badawcze Pracowników Instytutu, projekty inwestycyjne oraz duże badawczo-wdrożeniowe projekty konsorcyjne, realizowane przy współpracy z przemysłem. 

 

Projekty INNOTECH

 1. "Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu" - czytaj więcej
 2. "Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek z nadstopów niklu" - czytaj więcej

Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

 1. Współudział w projekcie: WKP_1/1.3.3/1/2004/31/31/94 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 2. Współudział w projekcie: "Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - czytaj więcej
 3. Kierunek zamawiany "Inżynier Materiałów - Materiał na Inżyniera. 
  Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego" - czytaj więcej

Projekty badawcze

 1. N N507 455034 Materiały funkcyjne na bazie niobianów strontowo-barowego i srebrowo-litowego oraz niobiano-tantalenu srebra. Kierownik: Prof. dr hab. Jan Dec (własny). Czas realizacji: 2008-2011
 2. N N507 317336 Magnetyzm i właściwości mechaniczne nanokompozytowych materiałów magnetycznych. Kierownik: Prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok (własny). Czas realizacji: 2009-2012 
 3. N N507 446834 Kształtowanie struktury i właściwości nanokrystalicznego stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu. Kierownik: dr hab. Danuta Stróż (własny). Czas realizacji: 03.06.2008-02.06.2011 
 4. N N507 458733 Kształtowanie struktury i właściwości powierzchni stopów NiTi przy zastosowaniu procesów niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego. Kierownik: prof. UŚ. dr hab. Józef Lelątko (własny). Czas realizacji: 15.11.2007-17.11.2010 
 5. N N507 446134 Otrzymywanie elektrolitycznych powłok kompozytowych na osnowie cynku zawierających nikiel przeznaczonych jako zamiennik ochronnych powłok kadmowych. Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka (własny). Czas realizacji: 10.07.2008-10.07.2011, 
 6. N N507 460633 Wpływ obróbki cieplnej i struktury na właściwości magnetyczne, elektryczne i mechaniczne stopów FeAgNbSiB, FeAgNbB, FeAgCoNbB otrzymanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej. Kierownik: prof. dr hab. Józef Rasek. (własny). Czas realizacji: 11.09.2007-10.09.2010 
 7. NR05 0020 04 Opracowanie technologii syntezy poli(tlenku propylenu) o powiększonej masie cząsteczkowej. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Stolarzewicz (rozwojowy). Czas realizacji: 01.07.2008-31.12.2010, 
 8. PBZ-MniSW-01/I/2007 Elektrochemiczne powłoki kompozytowe na osnowie stopu Zn z Ni modyfikowane obróbką cieplną stosowane jako alternatywa dla powłok Cd w ochronie korozyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Antoni Budniok (zamawiany). Czas realizacji: 18.12.2007-30.10.2010 
 9. N N507 480938 Mechanizmy oddziaływania struktury defektowej oraz wpływ procesów dyfuzyjnych na kształtowanie uporządkowanych atomowo faz międzymetalicznych. Kierownik: dr Aneta Hanc (własny). Czas realizacji: 2010-2013 
 10. N N507 518639 Kształtowanie tekstury w polikrystalicznych stopach Ni-Mn-X (X=In+Co,Ga) wykazujących magnetyczną pamięć kształtu. Kierownik: dr Krystian Prusik (własny). Czas realizacji: 2010-2013 
 11. N N507 296339 Kształtowanie struktury i własności modyfikowanych stopów NiTi z pamięcią kształtu do zastosowań w medycynie. Kierownik: dr Zdzisław Lekston (habilitacyjny). Czas realizacji: 2010-2013 
 12. 8240/B/T02/2011/40 Ocena jakości struktury monokrystalicznych nadstopów niklu w zależności od warunków ich wytwarzania. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Józef Lelątko (własny). Czas realizacji: 2011-2014 
 13. 1489/B/H03/2011/40 Zastosowanie nowych układów inicjujących do syntezy poli(tlenku propylenu) i poli(β-butyrolaktonu. Kierownik: dr Andrzej Swinarew (własny). Czas realizacji: 2011-2014 
 14. 2305/B/T02/2011/40 Wielofunkcyjne warstwy wierzchnie na stopach Ni-Ti wykazujących efekt pamięci kształtu. Kierownik: dr hab. Tomasz Goryczka (własny). Czas realizacji: 2011-2014
 15. UMO-2011/03/D/ST8/04884 Multifunkcjonalne właściwości oraz mikrostruktura nowych stopów tytanowych do zastosowań biomedycznych. Kierownik: dr Grzegorz Dercz (własny) Czas realizacji: 2012-2017

Projekty inwestycyjne

 1. 5431/IB/160/2007 Dotacja MNiSW "Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych w Zakładzie Polimerów i Technologii Materiałów"
 2. 323/FNiTP/160/2007 Dotacja MNiSW "Spektrometr masowy" 
 3. 5441/IB/160/2007 Dotacja MNiSW "Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do badań elektrochemicznych" 
 4. 5417/IA/160/2007 Dotacja MNiSW "Wyposażenie specjalistycznego laboratorium do badań elektrochemicznych" 
 5. 340/S/2006-2 Dotacja MNiSW "Zakup magnetometru" 
 6. 5760/IA/160/2008 Dotacja MNiSW "Zakup generatora promieniowania rentgenowskiego i mikroogniskowego aparatu rentgenowskiego" 
 7. 446/FNiTP/160/2010 Dotacja ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. „System precesji wiązki elektronowej ASTAR do określania struktur materiałów nanokrystalicznych”

INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.