Instytut Nauki o Materiałach

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

W Zakładzie Biomateriałów prowadzone są badania interdyscyplinarne, dotyczące rozwoju konwencjonalnych i nowych biomateriałów oraz metod badań biomateriałów. Prowadzone są prace związane z syntezą i charakterystyką nowoczesnych materiałów polimerowych takich jak polimery przewodzące. Mogą one znaleźć zastosowanie jako elementy układów typu OLED, ogniw fotowoltaicznych, a także jako warstwy aktywne sensorów wykorzystywanych w oznaczaniu cząsteczek leczniczych. Syntezowane są polimerowe materiały przewodzące oparte na pochodnych politiofenu. Wykorzystywane mogą być jako dodatki do powłok lakierniczych. Prowadzone są także badania nad elastomerowymi materiałami kauczukowymi – ich stabilnością oraz zmianami zachodzącymi pod wpływem czynników atmosferycznych. Innym kierunkiem badań są hydrożelowe i silikonowo – hydrożelowe materiały soczewkowe i ich zachowanie w warunkach użytkowania i pielęgnacji.

Przykładowe tematy badawcze:

● Elektrochemiczne otrzymywanie powłok monometalicznych, stopowych i kompozytowych na osnowie metalicznej.

● Skaningowe metody elektrochemiczne do określenia mechanizmu i kinetyki samorzutnych i wymuszonych procesów elektrochemicznych.

● Poszukiwanie nowych materiałów z grupy wodorków metali i ich stopów przeznaczonych do międzywęzłowego magazynowania wodoru: elektrolityczne otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i elektrochemiczna stopów o zdolności do magazynowania wodoru w ilości 6,5% wag. H2, uwalniających wodór w temperaturach z zakresu 0 - 100 °C przy ciśnieniach 1 - 10 atm, wykazujących szybką kinetykę absorpcji/desorpcji wodoru, odpornych na zanieczyszczenia gazowe i korozję, a przy tym stabilnych i tanich.

● Klasyczne metody elektrochemiczne do określania charakterystyki procesów elektrochemicznych.

● Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS do charakterystyki procesów elektrochemicznych.

●Opracowywanie nowych, polimerowych materiałów luminescencyjnych o unikalnych właściwościach mechanicznych z przeznaczeniem do zastosowań konstrukcyjnych oraz w optoelektronice.

● Otrzymanie nowych monomerów o poprawionych właściwościach emisyjnych w zakresie UV-VIS.

● Poszukiwanie nowych metod wykrywania chorób odkleszczowych we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

● Wdrażanie technik chromatograficznych i spektrometrycznych do wykrywania markerów nowotworowych raka krtani we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

● Badania nad nowymi dozymetrami do obrazowania rozkładu wiązki promieniowania jonizującego we współpracy z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

● Opracowanie technologii otrzymywania włókien celulozowych z dodatkiem polimeru fotoluminescencyjnego we współpracy z Katedrą Włókien Sztucznych Politechniki Łódzkiej oraz z firmą „PAMAR”.

● Opracowanie nowoczesnych materiałów polimerowych bazujących na poliestrach, poliolefinach oraz metakrylanach do zastosowań w szybkim prototypowaniu z wykorzystaniem druku przestrzennego FDM i SLS.

● Wprowadzenie techniki druku przestrzennego do projektowania oraz wykonywania trójwymiarowych rusztowań komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem implantów krtani, nosa, ucha oraz zewnętrznych protez stabilizujących we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.