Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

W Zakładzie Biomateriałów prowadzone są badania interdyscyplinarne, dotyczące rozwoju konwencjonalnych i nowych biomateriałów oraz metod badań biomateriałów. Prowadzone są prace związane z syntezą i charakterystyką nowoczesnych materiałów polimerowych takich jak polimery przewodzące. Mogą one znaleźć zastosowanie jako elementy układów typu OLED, ogniw fotowoltaicznych, a także jako warstwy aktywne sensorów wykorzystywanych w oznaczaniu cząsteczek leczniczych. Syntezowane są polimerowe materiały przewodzące oparte na pochodnych politiofenu. Wykorzystywane mogą być jako dodatki do powłok lakierniczych. Prowadzone są także badania nad elastomerowymi materiałami kauczukowymi – ich stabilnością oraz zmianami zachodzącymi pod wpływem czynników atmosferycznych. Innym kierunkiem badań są hydrożelowe i silikonowo – hydrożelowe materiały soczewkowe i ich zachowanie w warunkach użytkowania i pielęgnacji.

Przykładowe tematy badawcze:

● Elektrochemiczne otrzymywanie powłok monometalicznych, stopowych i kompozytowych na osnowie metalicznej.

● Skaningowe metody elektrochemiczne do określenia mechanizmu i kinetyki samorzutnych i wymuszonych procesów elektrochemicznych.

● Poszukiwanie nowych materiałów z grupy wodorków metali i ich stopów przeznaczonych do międzywęzłowego magazynowania wodoru: elektrolityczne otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i elektrochemiczna stopów o zdolności do magazynowania wodoru w ilości 6,5% wag. H2, uwalniających wodór w temperaturach z zakresu 0 - 100 °C przy ciśnieniach 1 - 10 atm, wykazujących szybką kinetykę absorpcji/desorpcji wodoru, odpornych na zanieczyszczenia gazowe i korozję, a przy tym stabilnych i tanich.

● Klasyczne metody elektrochemiczne do określania charakterystyki procesów elektrochemicznych.

● Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS do charakterystyki procesów elektrochemicznych.

●Opracowywanie nowych, polimerowych materiałów luminescencyjnych o unikalnych właściwościach mechanicznych z przeznaczeniem do zastosowań konstrukcyjnych oraz w optoelektronice.

● Otrzymanie nowych monomerów o poprawionych właściwościach emisyjnych w zakresie UV-VIS.

● Poszukiwanie nowych metod wykrywania chorób odkleszczowych we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

● Wdrażanie technik chromatograficznych i spektrometrycznych do wykrywania markerów nowotworowych raka krtani we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

● Badania nad nowymi dozymetrami do obrazowania rozkładu wiązki promieniowania jonizującego we współpracy z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

● Opracowanie technologii otrzymywania włókien celulozowych z dodatkiem polimeru fotoluminescencyjnego we współpracy z Katedrą Włókien Sztucznych Politechniki Łódzkiej oraz z firmą „PAMAR”.

● Opracowanie nowoczesnych materiałów polimerowych bazujących na poliestrach, poliolefinach oraz metakrylanach do zastosowań w szybkim prototypowaniu z wykorzystaniem druku przestrzennego FDM i SLS.

● Wprowadzenie techniki druku przestrzennego do projektowania oraz wykonywania trójwymiarowych rusztowań komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem implantów krtani, nosa, ucha oraz zewnętrznych protez stabilizujących we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.


INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.