Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

Patenty

A. Budniok, D. Gierlotka, J. Niedbała, Sposób otrzymywania elektrolitycznych warstw kompozytowych Ni-P-TiO2. Pat. P-187427 

A. Budniok, A. Serek, Sposób termicznej obróbki elektrolitycznych warstw kompozytowych Ni+Ti w atmosferze azotu. Pat. P-198813  

I. Napłoszek-Bilnik, A. Budniok, Sposób otrzymywania elektrolitycznych warstw kompozytowych zwłaszcza związków międzymetalicznych Ni-Al. Pat. P-197673

A. Swinarew, S. Golba, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, P. Kulpiński, A. Erdman, B. Pęczek, Modyfikowane włókna na bazie polimerów syntetycznych i/lub naturalnych oraz ich sposób otrzymywania. Pat. P-403325

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, Sposób  otrzymywania  preparatu  zawierającego  5-litio-2,2'-bitiofen. Zgł. Pat. P-399815

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, Sposób  otrzymywania  preparatu  zawierającego  5-jodo-2,2'-bitiofen. Zgł. Pat. P-399816

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2'-bitiofenów na drodze reakcji sprzęgania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2'-bitiofen z terminalnymi acetylenami. Zgł. Pat. P-399817

S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania. Zgł. Pat. P-402458

A. Swinarew, T. Flak, S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, J. Kubisztal, Sposób prowadzenia reakcji katalizy przeniesienia międzyfazowego dla substancji trudno rozpuszczalnych. Pat. P-223354

A. Swinarew, T. Flak, S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, M. Pawlak, Sposób otrzymywania w skali przemysłowej polieterów lub politioeterów, o budowie gwieździstej oraz ich zastosowanie. Pat. P-223447

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, J. Gabor, Sposób otrzymywania polietero-dioli. Zgł. Pat. P-409478

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, T. Flak, Sposób otrzymywania poli(ß-butyrolaktonu. Zgł. Pat. P-409479

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, M. Łężniak, Sposób otrzymywania poli(ε-kaprolaktonu). Zgł. Pat. P-409480

A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, , M. Łężniak, K. Skrzeczyna, Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów. Zgł. Pat. P-411773

A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, , M. Łężniak, K. Skrzeczyna, Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego poliakoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenowego, w celu otrzymania polieterów gwiaździstych. Zgł. Pat. P-411774

A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, M. Łężniak, K. Skrzeczyna, Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, kompleksujących kationy metali.  Zgł. Pat. P-411775

A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, H. Okła, B. Rozwadowska, G. Nowicki, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, , B. Swinarew, Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym. Zgł. Pat. P-411969

A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, H. Okła, B. Rozwadowska, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, M. Pawelak, P. Pest, J. Wysokińska, B. Swinarew, Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna, oraz sposób weryfikacji działania i kalibracji tych urządzeń. Zgł. Pat. P-412166

A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, B. Rozwadowska, G. Nowicki T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, H. Okła, Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu, lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających poli(akrylo-butadieno-styren), oraz modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem. Zgł. Pat. P-413232

A. Swinarew, B. Swinarew, G. Nowicki, H. Okła, J. Gabor, J. Wysokińska, M. Pawelak, M. Łężniak, P.Pest, T. Flak, Z. Grobelny, Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna. Zgł. OHIM - 002848937; Wzór przemysłowy

A. Swinarew, H. Okła, J. Gabor, M. Łężniak, T. Flak, G. Nowicki, B. Szpikowska- Sroka, M. Galeja, K. Kubik, B. Rozwadowska, M. Błaszczyk, Ustnik dwudrożny przeznaczony do pobierania fazy oddechowej wraz z materiałem tła. Zgł. OHIM - 002890789-0001; Wzór przemysłowy

Z. Grobelny, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, J. Gabor, A. Swinarew, M. Łężniak, Sposób otrzymywania polieterodioli. Zgł. Pat. P-418136

A. Swinarew,  T. Flak, M. Błaszczyk, A. Górecki, Ł. Mikłowski, Sposób otrzymywania modyfikowanych grafenem polimerów termoplastycznych o właściwościach antystatycznych oraz podwyższonej wytrzymałości i konduktywności. Zgł. Pat. P-416558

Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, J. Gabor,  M. Łężniak, Sposób otrzymywania triblokowych makrodioli. Zgł. Pat. P-418635

Ważne publikacje

M.Tarnacka, T.Flak, M.Dulski, S.Pawlus, K.Adrjanowicz, A.Swinarew, K.Kamiński, M.Paluch, High Pressure Polymerization of Glycidol. Kinetics Studiem, Polimer, 55 (2014) 1984-1990.

A.Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew, Characterization of a Double Metal Cyanide (DMC)-Type Catalyst in the Polyoxypropylation Process: Effects of Catalyst Concentration, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (2014) 6636–6646.

M. Nowak, A. Nawrot, P. Szperlich, M. Jesionek, M. Kępińska, A. Starczewska, K. Mistewicz, D. Stróż, J. Szala, T. Rzychoń, E. Talik, R. Wrzalik, Fabrication and characterization of SbSI gel of humidity sensors, Sensors and Actuators A 210 (2014) 119-130.

A. Brzęczek, P. Ledwon, P. Data., P. Zassowski., S. Golba, K. Walczak, M. Lapkowski, Synthesis and properties of 1,3,5-tricarbazolylbenzenes with star-shaped architecture, Dyes and Pigments, 113 (2015) 640-648.

B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, Luminescence of Eu 3+/Gd3+ co-doped silicate sol-gel powders, Journal of Luminescencje, 166 (2015) 356-360.

P. Kowalski, B. Łosiewicz, T. Goryczka, Deposition of chitosan layers on NiTi shape memory alloy, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 171-176.

A. Smołka, G. Dercz, K. Rodak, B. Łosiewicz, Evaluation of corrosion resistance of nanotubular oxide layers on the Ti13Zr13Nb alloy in physiological saline solution, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 2681-2686.

M. Szklarska, G. Dercz, J. Rak, W. Simka, B. Łosiewicz, The influence of passivation type on corrosion resistance of Ti15Mo alloy in simulated body fluids, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 2687-2693.

S. Golba, O. Starczewska, K. Idzik, Electrochemical and spectrophotometric properties of polymers based on derivatives of di-and triphenylamines as promising materials for electronic applications, Designed Monomers and Polymers, 18 (2015) 770-779.

S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, T. Flak, Investigation of electrochemical copolymerisation of hydroxmethyl substituted 3,4-ethylenedioxythiophene with bithiophene, Synthetic Metals, 199 (2015) 310-318.


INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.