Instytut Nauki o Materiałach

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wyposażenie pracowni Zakładu Biomateriałów

● Potencjostat/galwanostat Autolab/PGSTAT20 holenderskiej firmy ECO CHEMIE wraz z oprogramowaniem: 

- GPES (General Purpose Electrochemical System) - program przeznaczony do badań elektrochemicznych metodami klasycznymi i do analizy wyników,

- FRA (Frequency Response Analyser) - program przeznaczony do badań metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej i do analizy wyników. 

● Potencjostat/galwanostat VOLTALAB-21 firmy RADIOMETER wraz z oprogramowaniem dla podstawowych metod elektrochemicznych.

● Chromatograf cieczowy UHPLC (Nexera firmy Shimadzu) - stosowany do badania czystości, oczyszczania i identyfikacji substancji chemicznych, wyposażony w dwa detektory:

- DAD detektor diodowy SPD-M20 o wysokiej rozdzielczości,  czułości oraz stabilności (zakres długości fali 190-800 nm), 

- detektor fluorescencji RF-20 AXS, który pozwala wykrywać śladowe ilości związków i posiada komorę z regulowaną temperaturą w funkcję chłodzenia. Możliwości: separacja i identyfikacja szerokiej grupy związków organicznych i biologicznych.

● Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) - badania na tym urządzeniu umożliwiają rozdział złożonych mieszanin oraz ich analizę jakościową i ilościową. Możliwości: identyfikacja oraz wyznaczenie składu procentowego badanych związków (masa maksymalnie 1050), określenie czystości, wyznaczenie lotnych związków organicznych.

● Chromatograf żelowy (GPC) wyposażony w detektor rozpraszania światła - umożliwia badanie czystości oraz oczyszczanie i identyfikację substancji chemicznych.Możliwości: wyznaczanie mas cząsteczkowych w oparciu o standardy, dyspersyjności, składu procentowego poszczególnych frakcji polimerów; faza ruchoma tetrahydrofuran.

● Spektrofluorymetr FluoroMax-4 -  spektrofotometr wysokiej czułości pozwalający  na rejestrację widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek ciekłych i stałych.  Dodatkowo dzięki wyposażeniu a pulsacyjną lampę ksenonową możliwe są również pomiary czasów życia elektronowych stanów wzbudzonych. Spektrofluorymetr umożliwia wykrywanie i ilościowe oznaczanie śladowych ilości substancji o właściwościach luminescencyjnych w analizowanych próbkach.

● Spektrofotometr IR Tracer - urządzenie pozwalające na badanie próbek w podczerwieni (zakres 550 do 4000 1/cm). Dzięki przystawce ATR w którą zaopatrzony jest spektrofotometr, można badać zarówno ciała stałe jak i ciecze. Możliwości: wyznaczenie grup końcowych, oznaczanie zawartości wolnych monomerów oznaczanie krystaliczności, wyznaczanie składów i zawartości na plastyfikatorów.

● Spektrometr MALDI-ToF AXIMA Performance - jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi spektrometrii mas, wyjątkowo dokładne, o dużej czułości i wysokim poziomie identyfikacji mas cząsteczkowych substancji polimerowych i materiałów biologicznych.    Możliwości: wyznaczanie mas cząsteczkowych, wyznaczenie struktury badanych substancji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.