Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

Patenty i wdrożenia

J. Kinel, A. Salamon, A. Wala, M. Kupka, J. Wróblewski, Opracowanie nieniszczącej (magnetycznej) metody monitorowania stopnia zużycia elementów rurowych instalacji przemysłowych – dwa wdrożenia: rury reformingowe w Zakładach Azotowych we Włocławku, Puławach, Tarnowie i Chorzowie oraz rury pirolityczne w PKN ORLEN w Płocku. Metoda ta była również stosowana w Kombinacie Chemicznym Leuna Werke w Niemczech, jako konkurencyjny w stosunku do magnetycznej metody Förstera sposób określenia żywotności rur reformingowych i pirolitycznych.

M. Kupka, Kokila do odlewania elementów o dużym skurczu odlewniczym. Pat. P-166198.

A. Stolarzewicz, A. S. Swinarew, J. V. Gražulevičius, D. Sęk, B. Piekarnik, R. Lygaitis, J. Simokaitiene, A. Tomkevičiene, Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych. Pat. P-210674

A. Stolarzewicz, A. Swinarew, B. Piekarnik, M. Mielnik, J. Gražulevičius, V. Getautis, J. Simokaitiene, Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych. Pat. P-211194

A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, M. Szczepański, A. Swinarew, Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu. Pat. P-217497

A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, W. Pisarski, B. Morejko, A. Swinarew, J. Grazulewicius, V. Getautis, B. Uklejewska, Sposoby otrzymywania polieterów o właściwościach fotoluminescencyjnych i fotoprzewodzących. Pat. P-210912

H. Morawiec, J. Lelątko, T. Goryczka, K. Tytko, Sposób wytwarzania pręta o teksturze osiowej <001> ze stopów na osnowie faz Henslera wykazujących magnetyczną pamięć kształtu. Pat. P-213883.

J. Cebulski, K. Tytko, Sposób przeróbki plastycznej metodą wyciskania zwłaszcza stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl. Pat. P-208310.

J. Cebulski, K. Tytko, Sposób przeróbki plastycznej zwłaszcza stopów o wąskim zakresie temperatury odkształceń plastycznych. Pat. P-219600.

Ważne publikacje

M. Kupka, Technological plasticity studies of the FeAl intermetallic phase – based alloy, Intermetallics 12 (2004) 295-302.

M. Kupka, High temperature strengthening of the FeAl inermetallic phase – based alloy, Intermetallics 14 (2006) 149-155.

M. Kupka, Can vacancies be the main reason of FeAl alloys hardening?, Journal of Alloys and Compounds 437 (2007) 373-377.

K. Stępień, M. Kupka, Effect of hydrogen on room-temperature hardness of B2 FeAl alloys, Scripta Mater. 59 (2008) 999-1001.

M. Kupka, K. Stępień, K. Kulak, Effect of hydrogen on room-temperature plasticity of B2 iron aluminides, Corros. 53 (2011) 1209-1213.

K. Nowak, M. Kupka, The effect of pre-oxidation treatment on the plasticity behavior of B2 iron aluminide, Vacuum 90 (2013) 10-16.

M. Kupka, Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAl otrzymanych w procesach metalurgicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005).

M. Kupka, Oddziaływanie wodoru w aluminidkach żelaza,Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2015.

A. Barylski, J. Maszybrocka, M. Kupka, K. Aniołek, S. Kaptacz, Radiation-chemical modification of PTFE in presence of graphite, J. Appl. Polymer Sci. 132 iss.31 (2015), DOI: 10.1002/APP.42348.

K. Aniołek, M. Kupka, Surface characterization of thermally oxidized Ti-6Al-7Nb alloy, Mater. Chem. and Phys. 171 (2016) 374-378.

A. Barylski, J. Maszybrocka, M. Kupka, K. Aniołek,  Ł. Mieszczak, The influence of electron beam irradiation, plastic deformation and re-irradiation on crystallinity degree, mechanical and sclerometric properties of GUR 1050 used for arthroplasty, J. Appl. Polymer Sci. 2016, DOI: 10.1002/APP.43683.


INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.