Instytut Nauki o Materiałach

obecnie: Instytut Inżynierii Materiałowej

W zakresie studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) kształcenie prowadzone jest na dwóch specjalnościach:  

 

"Nauka o Materiałach" oraz "Biomateriały"  

 

"Nauka o Materiałach" to specjalność uruchomiona w Uniwersytecie Śląskim po raz pierwszy w roku akademickim 2008/2009. Specjalność ta pozwala na kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii ukierunkowanych na otrzymywanie materiałów, modelowanie ich właściwości oraz projektowanie nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologia). 

Absolwenci posiadają umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów. W trakcie studiów nabywają umiejętności korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalającą na sprawną komunikację w zespołach ludzkich. Dysponują również wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, są przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów w przemyśle, placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Absolwent tego kierunku, posiadając głęboka wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, ma możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się opracowaniem nowoczesnych materiałów. 

Treści kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych dotyczą różnorodnych rodzajów materiałów, takich jak: materiały metaliczne, materiały polimerowe, biomateriały, materiały ceramiczne i kompozyty oraz materiały o specjalnych własnościach. W ramach przedmiotów kierunkowych studenci nabywają wiedzę w zakresie: nowoczesnych metod badania materiałów, kryteriów doboru materiałów, metod wytwarzania i przetwarzania materiałów, modelowania komputerowego struktury materiałów, metod utylizacjj i odzysku materiałów oraz projektowania inżynierskiego. 

"Biomateriały" to specjalność uruchomiona w Uniwersytecie Śląskim po raz pierwszy w roku akademickim 2009/2010. Zawiera blok przedmiotów dających wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki i biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami oraz praktycznego doboru tych materiałów do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę w zakresie marketingu, zarządzania, ekonomii oraz psychologiczno-socjologicznych aspektów stosowania biomateriałów. W połączeniu z umiejętnościami obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz korzystania z informacji technicznej absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń i sprzętu do zastosowań medycznych a także doradztwie, prowadzeniu współpracy z użytkownikami biomateriałów, konstruktorami implantów, aparatury i urządzeń medycznych. 

 

Kontynuacja nauki na studiach stacjonarnych II stopnia - studia magisterskie:

 

 

"Nauka o Materiałach" 

specjalizacje:  

 • Metody badań materiałów 
 • Materiały dla medycyny 
 • Materiały funkcjonalne 
 • Materiały polimerowe 
 • Developer materiałów 
 • Nanomateriały 
 • Komputerowe modelowanie materiałów 
 • Recykling materiałów  

"Biomateriały" 

specjalizacje: 

 • Developer materiałów dla medycyny i weterynarii 
 • Biomateriały inteligentne 
 • Metody badań biomateriałów

 


INFORMACJA

Z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przekształcił się w Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
a Instytut Nauki o Materiałach w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Nazwy kierunków nie ulegają zmianie.

Chorzowski oddział Dziekanatu znajduje się obecnie w pokoju P/0/11 oraz P/0/12 – poziom „0”

 

- obsługa kierunku:  informatyka stosowana, fizyka medyczna, mikro i nanotechnologia –  mgr Rafał Lorenc

- obsługa kierunku:  biofizyka, ekonofizyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa – mgr Wanda Iwachow

Od dnia 1.10.2019 dziekanat w Chorzowie jest otwarty dla studentów w następujących godzinach:

Pon  1100 - 1500

Wt  1100- 1400

Środa - nieczynne

Czw  1100- 1400

Pt   800 - 1100 oraz 1300 – 1400

 

- obsługa spraw socjalno-bytowych – mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska; Katowice ul.Bankowa 14 pokój 218 w godzinach:

Pon 1100-1500

Wt  830-1130 oraz 1300-1400

Środa - nieczynne

Czw  1100-1400

Pt  1100-1400

 

kierownik Dziekanatu – mgr Katarzyna Szczerba; Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 220, tel.: 32 359 1970

 

Od dnia 1.10.2019 Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych jest prof. dr hab. Danuta Stróż.

Sprawami studenckimi zajmuje się Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda (piątki w godz.715 – 800   oraz 1300 – 1345; pokój P/0/13)

Sprawy związane z zaliczaniem, przedłużaniem, warunkami itp. obsługuje dr Joanna Maszybrocka (wtorki w godz.1300 – 1400; pokój P/0/12)

Koordynator ds.Dostępności – dr Małgorzata Gajos-Grzetić przyjmuje w poniedziałki godz.1300 – 1345 w Sosnowcu ul.Będzińska pokój 416  lub mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

„Cookies” (z ang. cookie – ciastko) są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, odwiedzany przez Użytkownika. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie), wykorzystywanym podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie zawiera zwykle nazwę strony internetowej, którą odwiedzamy, okres ważności oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego wykorzystują pliki cookie przede wszystkim w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń akcji informacyjnych, reklamowych i innych treści prezentowanych w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu mierzenia efektywności tych działań.

Na stronach Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookie:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawionych tak aby pliki cookie były przyjmowane. Ustawienie te jednak mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie zapisywania plików cookie lub blokowanie ich tylko w części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych Uniwersytetu Śląskiego. W szczególności nie będą pamiętane sesje użytkownika w serwisach internetowych wymagających logowania.